VUKOVAR SILBER d.o.o. u likvidaciji

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume • osnovano 2016. godine

Kontakt

Strossmayerova 16
Rijeka

☎ +385 51 372 228

 

OIB48379524748

MBS030179585

2020 2021
Prihodi 503,1k 3,79M
Dobit (neto) -2,47M 2,70M
Imovina 1,54M 1,37M
Zaposleni 35 1
Prosječna plaća 658 17,3k
2020 2021
Prihodi 66,7k 503,2k
Dobit (neto) -328,4k 358,7k
Imovina 204,4k 182,9k
Zaposleni 35 1
Prosječna plaća 87 2,29k

Vlasnici i uprava

VUKOVAR SILBER d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 19,8M 17,5M 12,0M 503,1k 3,79M
Poslovni prihodi 19,7M 17,4M 12,0M 496,4k 3,74M
Poslovni rashodi 19,5M 21,6M 14,8M 2,84M 1,07M
Financijski prihodi 131,0k 146,0k 24,9k 6,71k 42,3k
Financijski rashodi 125,5k 74,7k 78,1k 137,1k 13,4k
Ukupni rashodi 19,6M 21,7M 14,9M 2,97M 1,08M
Dobit ili gubitak razdoblja 178,4k -4,19M -2,92M -2,47M 2,70M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 184,4k -4,19M -2,92M -2,47M 2,70M
Porez na dobit 6,01k - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,82M 3,57M 2,41M 836,0k 332,1k
Nematerijalna imovina 518,2k 403,2k 238,5k 74,7k 5,32k
Materijalna imovina 3,30M 3,17M 2,17M 761,3k 326,8k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6,28M 4,61M 1,72M 704,1k 1,04M
Potraživanja 2,21M 2,60M 796,6k 325,7k 610,4k
Financijska imovina 263,0k 203,3k 159,1k 188,1k 244,2k
Novac u banci i blagajni 255,5k 247,7k 227,6k 42,1k 40,0k
Ukupno aktiva 10,1M 8,18M 4,13M 1,54M 1,37M

VUKOVAR SILBER d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u likvidaciji Rijeka