VODOINSTALACIJE MARIO ŠARIĆ, j.d.o.o.

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Grabovac centar 140
Grabovac

☎ +385 21 568 528

 

OIB31074673435

MBS060332916

2021 2022
Prihodi 26.165 13.397
Dobit (neto) 1.972 1.930
Imovina 9.218 8.591
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 637 196
2021 2022
Prihodi 197.142 100.947
Dobit (neto) 14.864 14.544
Imovina 69.458 64.729
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4.800 1.483

Vlasnici i uprava

Mario Šarić jedini član j.d.o.o, član uprave

VODOINSTALACIJE MARIO ŠARIĆ, j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 15.981 25.217 28.439 26.165 13.397
Poslovni prihodi 15.981 25.217 28.439 26.165 13.234
Poslovni rashodi 15.177 24.961 27.412 24.192 11.467
Financijski prihodi - - - - 163
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 15.177 24.961 27.412 24.192 11.467
Dobit ili gubitak razdoblja 706 224 1.027 1.972 1.930
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 803 255 1.027 1.972 1.930
Porez na dobit 96 30 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 31 2.023 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 31 2.023 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.606 1.185 4.179 9.218 8.591
Potraživanja 4.606 56 307 550 99
Financijska imovina - 1.122 1.122 8.321 8.344
Novac u banci i blagajni - 6 2.749 346 147
Ukupno aktiva 4.637 3.208 4.179 9.218 8.591
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 120.409 190.001 214.277 197.142 100.947
Poslovni prihodi 120.409 190.001 214.277 197.142 99.714
Poslovni rashodi 114.358 188.076 206.539 182.278 86.403
Financijski prihodi - - - - 1.233
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 114.358 188.076 206.539 182.278 86.403
Dobit ili gubitak razdoblja 5.325 1.694 7.738 14.864 14.544
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6.051 1.925 7.738 14.864 14.544
Porez na dobit 726 231 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 234 15.244 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 234 15.244 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 34.710 8.932 31.492 69.458 64.729
Potraživanja 34.710 426 2.316 4.147 747
Financijska imovina - 8.459 8.459 62.702 62.874
Novac u banci i blagajni - 47 20.717 2.609 1.108
Ukupno aktiva 34.944 24.176 31.492 69.458 64.729

VODOINSTALACIJE MARIO ŠARIĆ, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge Grabovac

Drugi posjetitelji su još tražili...