VODICE-GRAĐENJE d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2000. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Put Gaćeleza 1
Vodice

OIB47258754851

MBS060170054

2015 2016
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −5 −3
Imovina 1.081 1.077
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2015 2016
Prihodi 5 2
Dobit (neto) −41 −28
Imovina 8.145 8.117
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ante Duvnjak član uprave

VODICE-GRAĐENJE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2013 2014 2015 2016
Ukupni prihodi 0 0 3.818 0 0
Poslovni prihodi - - 3.818 - -
Poslovni rashodi 207 867 1.732 6 3
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 207 867 1.732 6 3
Dobit ili gubitak razdoblja −207 −867 2.086 −5 −3
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −207 −867 2.086 −5 −3
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 769 760 1.086 1.081 1.077
Potraživanja 79 79 79 79 716
Financijska imovina 637 637 637 637 -
Novac u banci i blagajni 53 44 370 364 361
Ukupno aktiva 769 760 1.086 1.081 1.077
🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2013 2014 2015 2016
Ukupni prihodi 1 1 28.773 5 2
Poslovni prihodi - - 28.770 - -
Poslovni rashodi 1.566 6.538 13.050 46 30
Financijski prihodi 1 1 3 5 2
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 1.566 6.538 13.050 46 30
Dobit ili gubitak razdoblja −1.565 −6.537 15.723 −41 −28
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.565 −6.537 15.723 −41 −28
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.799 5.728 8.186 8.145 8.117
Potraživanja 596 596 596 596 5.396
Financijska imovina 4.800 4.800 4.800 4.800 -
Novac u banci i blagajni 403 332 2.790 2.749 2.721
Ukupno aktiva 5.799 5.728 8.186 8.145 8.117

VODICE-GRAĐENJE, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, inženjering i trgovinu Vodice