VIVIANI d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Grižanska ulica 49/A
Zagreb

☎ +385 1 4633 744

 

OIB08058109857

MBS080333846

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 11.425.896 15.764.824
Dobit (neto) 263.877 1.521.564
Imovina 3.809.186 3.328.615
Zaposleni 6 4
Prosječna plaća 2.016 2.241
2021 2022
Prihodi 86.088.416 118.780.067
Dobit (neto) 1.988.183 11.464.228
Imovina 28.700.312 25.079.457
Zaposleni 6 4
Prosječna plaća 15.195 16.886

Vlasnici i uprava

Božo Ljubić član društva, prokurist
Helena Ljubić član društva, direktor
Ivan Ljubić član društva
Ivana Đerek član društva

VIVIANI d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.200.647 13.777.156 11.879.231 11.425.896 15.764.824
Poslovni prihodi 15.522.984 11.708.831 11.857.474 11.412.240 15.064.753
Poslovni rashodi 14.961.428 11.413.070 11.238.827 11.078.197 14.022.130
Financijski prihodi 677.662 2.068.324 21.756 13.655 700.070
Financijski rashodi 24.699 12.349 20.552 22.434 27.289
Ukupni rashodi 14.986.127 11.425.418 11.259.379 11.100.632 14.049.420
Dobit ili gubitak razdoblja 1.110.304 2.293.383 506.122 263.877 1.521.564
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.214.520 2.351.737 619.852 325.265 1.715.403
Porez na dobit 104.215 58.354 113.729 61.387 193.839
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 878.778 849.206 828.630 817.658 865.062
Nematerijalna imovina 80 - 95 221 503
Materijalna imovina 93.985 64.494 43.822 32.724 79.847
Financijska imovina 784.712 784.712 784.712 784.712 784.712
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 836.730 1.985.197 2.149.411 2.990.092 2.463.445
Potraživanja 681.654 878.500 805.334 1.094.921 1.200.119
Financijska imovina 15 49.469 22.621 22.621 22.621
Novac u banci i blagajni 155.059 806.302 1.224.539 1.567.131 1.091.522
Ukupno aktiva 1.715.631 2.837.013 2.980.811 3.809.186 3.328.615
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 122.063.776 103.803.984 89.504.072 86.088.416 118.780.067
Poslovni prihodi 116.957.928 88.220.192 89.340.144 85.985.528 113.505.389
Poslovni rashodi 112.726.880 85.991.776 84.678.944 83.468.680 105.649.742
Financijski prihodi 5.105.851 15.583.792 163.922 102.889 5.274.678
Financijski rashodi 186.098 93.045 154.851 169.030 205.615
Ukupni rashodi 112.912.976 86.084.816 84.833.792 83.637.712 105.855.357
Dobit ili gubitak razdoblja 8.365.591 17.279.496 3.813.380 1.988.183 11.464.228
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.150.803 17.719.164 4.670.275 2.450.710 12.924.710
Porez na dobit 785.212 439.669 856.895 462.527 1.460.482
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.621.153 6.398.349 6.243.318 6.160.646 6.517.815
Nematerijalna imovina 605 - 719 1.668 3.792
Materijalna imovina 708.133 485.934 330.184 246.563 601.608
Financijska imovina 5.912.415 5.912.415 5.912.415 5.912.415 5.912.415
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.304.345 14.957.473 16.194.741 22.528.852 18.560.832
Potraživanja 5.135.928 6.619.062 6.067.795 8.249.688 9.042.303
Financijska imovina 120 372.725 170.444 170.444 170.444
Novac u banci i blagajni 1.168.297 6.075.087 9.226.294 11.807.554 8.224.079
Ukupno aktiva 12.926.426 21.375.480 22.458.922 28.700.312 25.079.457

VIVIANI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Zagreb