ViR Elektronika d.o.o.

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo • osnovano 1994. godine

Kontakt

Zdenački Zavoj 14
Zagreb

☎ +385 1 2982 778

 

OIB03712928954

MBS080157573

2020 2021
Prihodi 1,04M 10
Dobit (neto) 32,9k -46,8k
Imovina 3,61M 3,58M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 138,5k 1
Dobit (neto) 4,37k -6,21k
Imovina 479,3k 475,9k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Mila Sabljić jedini član d.o.o
Sonja Tomljanović direktor

ViR Elektronika d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 49,4k 42,8k 34,2k 1,04M 10
Poslovni prihodi 49,4k 42,8k 34,2k 1,04M -
Poslovni rashodi 29,3k 76,6k 60,7k 1,01M 46,7k
Financijski prihodi - - - 4 10
Financijski rashodi 23 28 15 19 62
Ukupni rashodi 29,3k 76,6k 60,8k 1,01M 46,8k
Dobit ili gubitak razdoblja 20,0k -33,8k -26,5k 32,9k -46,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20,0k -33,8k -26,5k 32,9k -46,8k
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 61,3k 60,6k 67,4k 67,3k 66,2k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 61,3k 60,6k 67,4k 67,3k 66,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,73M 2,77M 2,81M 3,54M 3,51M
Potraživanja 84,7k 92,4k 108,5k 127,2k 134,0k
Financijska imovina 29,1k 29,1k 29,1k 29,1k 32,1k
Novac u banci i blagajni 2,23k 2,76k 152 979,6k 945,0k
Ukupno aktiva 2,79M 2,83M 2,88M 3,61M 3,58M

ViR Elektronika društvo s ograničenom odgoovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb