ViR Elektronika društvo s ograničenom odgoovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

ViR Elektronika d.o.o.

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo • osnovano 1994. godine

Kontakt

Zdenački Zavoj 14
Zagreb

☎ +385 1 2982 778

 

OIB03712928954

MBS080157573

HRK 2020 2021
Prihodi 1,04M 10
Dobit (neto) 32,9k -46,8k
Imovina 3,61M 3,58M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Mila Sabljić jedini član d.o.o
Sonja Tomljanović direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 49,4k 42,8k 34,2k 1,04M 10
Poslovni prihodi 49,4k 42,8k 34,2k 1,04M -
Poslovni rashodi 29,3k 76,6k 60,7k 1,01M 46,7k
Financijski prihodi - - - 4 10
Financijski rashodi 23 28 15 19 62
Ukupni rashodi 29,3k 76,6k 60,8k 1,01M 46,8k
Dobit ili gubitak razdoblja 20,0k -33,8k -26,5k 32,9k -46,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20,0k -33,8k -26,5k 32,9k -46,8k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 61,3k 60,6k 67,4k 67,3k 66,2k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 61,3k 60,6k 67,4k 67,3k 66,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,73M 2,77M 2,81M 3,54M 3,51M
Potraživanja 84,7k 92,4k 108,5k 127,2k 134,0k
Financijska imovina 29,1k 29,1k 29,1k 29,1k 32,1k
Novac u banci i blagajni 2,23k 2,76k 152 979,6k 945,0k
Ukupno aktiva 2,79M 2,83M 2,88M 3,61M 3,58M