VIA - ŠPED d.o.o.

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom • osnovano 2006. godine

Kontakt

Kutnjački put 13
Zagreb

OIB05158400170

MBS040227731

Pošalji e-mail
2011 2012
Prihodi 54,7k 16
Dobit (neto) -339,4k -23,1k
Imovina 2,40M 2,41M
Zaposleni 2 -
Prosječna plaća 5,20k -
2011 2012
Prihodi 7,26k 2
Dobit (neto) -45,0k -3,07k
Imovina 319,6k 320,2k
Zaposleni 2 -
Prosječna plaća 690 -

Vlasnici i uprava

Guoqiang Wang član društva, direktor
Ruixia Li član društva
Besa Grahovac zastupnik podružnice

VIA - ŠPED d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2008 2009 2010 2011 2012
Ukupni prihodi 4,16M 3,39M 1,92M 54,7k 16
Poslovni prihodi 4,08M 3,38M 1,92M 54,6k -
Poslovni rashodi 3,63M 2,96M 1,86M 382,4k 16,1k
Financijski prihodi 84,0k 2,82k 272 57 16
Financijski rashodi 27,9k 24,3k 41,0k 11,7k 7,04k
Ukupni rashodi 3,66M 2,98M 1,90M 394,2k 23,1k
Dobit ili gubitak razdoblja 399,2k 306,2k 7,27k -339,4k -23,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 506,5k 402,0k 24,3k -339,4k -23,1k
Porez na dobit 107,2k 95,8k 17,0k - -
2008 2009 2010 2011 2012
Dugotrajna imovina 353,3k 333,8k 532,7k 465,3k 465,3k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 98,3k 78,7k 277,6k 210,3k 210,3k
Financijska imovina 255,0k 255,0k 255,0k 255,0k 255,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,36M 2,22M 2,18M 1,94M 1,94M
Potraživanja 1,43M 1,60M 1,45M 1,45M 1,45M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 929,8k 619,1k 730,0k 488,5k 493,0k
Ukupno aktiva 2,71M 2,55M 2,71M 2,40M 2,41M

VIA - ŠPED d.o.o. za usluge Zagreb