VEZO COMMERCE, d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1993. godine
2020 2021
Prihodi 16,3M 17,7M
Dobit (neto) 722,1k 887,4k
Imovina 7,13M 8,62M
Zaposleni 14 18
Prosječna plaća 6,67k 5,63k
2020 2021
Prihodi 2,17M 2,34M
Dobit (neto) 95,8k 117,7k
Imovina 946,9k 1,14M
Zaposleni 14 18
Prosječna plaća 885 748

Vlasnici i uprava

Damir Verbanac jedini osnivač d.o.o, član uprave
Zvjezdana Verbanac prokurist

VEZO COMMERCE, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 15,2M 14,1M 17,4M 16,3M 17,7M
Poslovni prihodi 15,2M 14,1M 17,4M 16,3M 17,6M
Poslovni rashodi 13,8M 14,0M 16,2M 15,4M 16,5M
Financijski prihodi 32,2k 14,6k 4,95k 30,7k 17,7k
Financijski rashodi 212,1k 109,1k 116,9k 74,2k 34,6k
Ukupni rashodi 14,1M 14,1M 16,3M 15,5M 16,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,11M 27,8k 912,4k 722,1k 887,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,16M 34,1k 1,11M 821,0k 1,08M
Porez na dobit 54,0k 6,24k 202,1k 98,8k 195,9k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,43M 3,75M 3,42M 2,69M 1,94M
Nematerijalna imovina 12,9k 12,9k 12,9k 36,2k 36,2k
Materijalna imovina 4,41M 3,74M 3,41M 2,66M 1,90M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,64M 3,17M 4,63M 4,43M 6,68M
Potraživanja 62,0k 175,8k 826,2k 932,7k 923,8k
Financijska imovina 144,7k 66,8k 126,1k 62,0k 135,6k
Novac u banci i blagajni 1,07M 387,9k 590,6k 751,6k 2,57M
Ukupno aktiva 8,07M 6,93M 8,06M 7,13M 8,62M

VEZO COMMERCE, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i turizam Labin