VENTURA društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku

VENTURA d.o.o. za informatiku Slavonski Brod

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima • osnovano 1994. godine

Kontakt

Ulica Petra Krešimira IV 9
Slavonski Brod

☎ +385 98 263 321

 

OIB87292623267

MBS050004189

HRK 2020 2021
Prihodi 37,1k 31,9k
Dobit (neto) 14,9k 4,37k
Imovina 94,1k 87,4k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Miroslav Mazurek član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 82,4k 81,4k 76,1k 37,1k 31,9k
Poslovni prihodi 82,4k 81,4k 76,1k 37,1k 31,9k
Poslovni rashodi 33,5k 64,2k 58,8k 20,2k 27,5k
Financijski prihodi 4 2 - - -
Financijski rashodi 201 193 - - -
Ukupni rashodi 33,7k 64,4k 58,8k 20,2k 27,5k
Dobit ili gubitak razdoblja 42,8k 15,0k 15,2k 14,9k 4,37k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 48,6k 17,0k 17,2k 16,9k 4,37k
Porez na dobit 5,83k 2,04k 2,07k 2,03k -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,54k - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,54k - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 112,1k 96,0k 99,6k 94,1k 87,4k
Potraživanja 65,3k 63,8k 62,9k 58,8k 59,0k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 37,2k 24,4k 32,9k 35,3k 28,3k
Ukupno aktiva 115,7k 96,0k 99,6k 94,1k 87,4k