VENITA d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 1996. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 492.587 596.809
Dobit (neto) 49.241 61.608
Imovina 380.210 482.515
Zaposleni 45 43
Prosječna plaća 465 557
2021 2022
Prihodi 3.711.399 4.496.662
Dobit (neto) 371.007 464.193
Imovina 2.864.695 3.635.513
Zaposleni 45 43
Prosječna plaća 3.509 4.199

Vlasnici i uprava

Irfan Anadolac član društva, direktor
Jasmina Anadolac član društva, član uprave

VENITA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 467.736 507.130 534.607 492.587 596.809
Poslovni prihodi 467.736 507.130 534.607 492.587 596.809
Poslovni rashodi 457.038 489.969 462.333 437.875 528.355
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 457.038 489.969 462.333 437.875 528.355
Dobit ili gubitak razdoblja 8.558 14.071 59.264 49.241 61.608
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10.698 17.160 72.273 54.712 68.454
Porez na dobit 2.139 3.088 13.009 5.471 6.845
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 195.339 239.341 208.791 186.358 170.856
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 195.339 239.341 208.791 186.358 170.856
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 121.929 163.293 239.330 193.851 311.659
Potraživanja 43.963 88.898 70.207 121.828 200.399
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 76.268 72.697 167.425 70.325 109.562
Ukupno aktiva 317.268 402.635 448.122 380.210 482.515
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.524.162 3.820.972 4.027.997 3.711.399 4.496.662
Poslovni prihodi 3.524.162 3.820.972 4.027.997 3.711.399 4.496.662
Poslovni rashodi 3.443.556 3.691.676 3.483.451 3.299.170 3.980.892
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 3.443.556 3.691.676 3.483.451 3.299.170 3.980.892
Dobit ili gubitak razdoblja 64.485 106.023 446.528 371.007 464.193
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 80.606 129.296 544.546 412.229 515.770
Porez na dobit 16.121 23.273 98.018 41.222 51.577
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.471.784 1.803.319 1.573.139 1.404.120 1.287.317
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.471.784 1.803.319 1.573.139 1.404.120 1.287.317
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 918.679 1.230.337 1.803.238 1.460.575 2.348.196
Potraživanja 331.243 669.806 528.981 917.920 1.509.911
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 574.647 547.742 1.261.468 529.866 825.496
Ukupno aktiva 2.390.463 3.033.656 3.376.377 2.864.695 3.635.513

VENITA zastupanje i trgovina d.o.o. Virovitica