VELA LUKA trgovina d.d.

VELA LUKA d.d.

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Kontakt

Ulica 47 53
Vela Luka

☎ +385 20 812 004

 

OIB43479740481

MBS060026084

HRK 2020 2021
Prihodi 6,49M 6,73M
Dobit (neto) 138,0k 92,0k
Imovina 11,4M 11,5M
Zaposleni 14 17
Prosječna plaća 4,54k 4,17k

Vlasnici i uprava

Veselin Oreb predsjednik nadzornog odbora
Hrvoje Žuvela zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ana Šeparović član nadzornog odbora
Edi Žuvela predsjednik uprave
Rino Šeparović član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,58M 5,77M 5,81M 6,49M 6,73M
Poslovni prihodi 5,48M 5,68M 5,75M 5,92M 6,56M
Poslovni rashodi 5,01M 5,39M 5,54M 6,20M 6,54M
Financijski prihodi 101,2k 92,0k 63,6k 570,0k 172,1k
Financijski rashodi 265,8k 96,7k 174,3k 137,3k 91,5k
Ukupni rashodi 5,28M 5,48M 5,71M 6,34M 6,63M
Dobit ili gubitak razdoblja 244,8k 233,5k 81,6k 138,0k 92,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 306,0k 284,8k 99,5k 150,6k 102,3k
Porez na dobit 61,2k 51,2k 17,9k 12,6k 10,2k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,25M 6,33M 6,67M 6,09M 6,02M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6,89M 6,33M 6,67M 6,09M 6,02M
Financijska imovina 356,5k - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6,94M 5,36M 4,86M 5,34M 5,55M
Potraživanja 4,45M 2,83M 1,03M 1,51M 1,10M
Financijska imovina - - 1,09M 1,06M 1,08M
Novac u banci i blagajni 13,6k 6,26k 183 183 493,5k
Ukupno aktiva 14,1M 11,7M 11,5M 11,4M 11,5M