VELA LUKA d.d.

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica 47 53
Vela Luka

☎ +385 20 812 004

 

OIB43479740481

MBS060026084

2021 2022
Prihodi 894.526 1.112.212
Dobit (neto) 12.223 15.284
Imovina 1.535.980 1.520.443
Zaposleni 17 17
Prosječna plaća 554 610
2021 2022
Prihodi 6.739.812 8.379.968
Dobit (neto) 92.099 115.162
Imovina 11.572.844 11.455.781
Zaposleni 17 17
Prosječna plaća 4.176 4.598

Vlasnici i uprava

Veselin Oreb predsjednik nadzornog odbora
Hrvoje Žuvela zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ana Šeparović član nadzornog odbora
Edi Žuvela predsjednik uprave
Rino Šeparović član uprave

VELA LUKA d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 766.342 772.294 862.103 894.526 1.112.212
Poslovni prihodi 754.119 763.843 786.447 871.677 1.092.364
Poslovni rashodi 715.697 735.945 823.878 868.789 1.090.924
Financijski prihodi 12.222 8.450 75.655 22.849 19.848
Financijski rashodi 12.838 23.137 18.225 12.155 2.648
Ukupni rashodi 728.535 759.082 842.104 880.944 1.093.573
Dobit ili gubitak razdoblja 31.002 10.833 18.316 12.223 15.284
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 37.807 13.211 19.999 13.581 18.639
Porez na dobit 6.805 2.377 1.683 1.358 3.355
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 841.091 886.430 808.468 799.128 777.389
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 841.091 886.430 808.468 799.128 777.389
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 712.531 645.106 709.563 736.851 743.054
Potraživanja 376.478 136.927 201.173 147.050 166.565
Financijska imovina - 145.336 141.619 144.320 137.900
Novac u banci i blagajni 831 24 24 65.501 61.545
Ukupno aktiva 1.553.623 1.531.536 1.518.032 1.535.980 1.520.443
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.774.010 5.818.852 6.495.521 6.739.812 8.379.968
Poslovni prihodi 5.681.917 5.755.181 5.925.492 6.567.655 8.230.418
Poslovni rashodi 5.392.421 5.544.983 6.207.515 6.545.891 8.219.572
Financijski prihodi 92.093 63.671 570.029 172.157 149.550
Financijski rashodi 96.728 174.326 137.319 91.589 19.955
Ukupni rashodi 5.489.149 5.719.309 6.344.834 6.637.480 8.239.527
Dobit ili gubitak razdoblja 233.586 81.626 138.005 92.099 115.162
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 284.861 99.543 150.687 102.332 140.441
Porez na dobit 51.275 17.917 12.682 10.233 25.279
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.337.204 6.678.811 6.091.409 6.021.033 5.857.239
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6.337.204 6.678.811 6.091.409 6.021.033 5.857.239
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.368.572 4.860.553 5.346.208 5.551.811 5.598.542
Potraživanja 2.836.581 1.031.684 1.515.740 1.107.949 1.254.985
Financijska imovina - 1.095.035 1.067.035 1.087.381 1.039.012
Novac u banci i blagajni 6.266 183 183 493.523 463.716
Ukupno aktiva 11.705.776 11.539.364 11.437.617 11.572.844 11.455.781

VELA LUKA trgovina d.d. Vela Luka