VEDASO CARP KILLER d.o.o.

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica jasmina 38/A
Zagreb

☎ +385 1 4839 205

 

OIB29170466046

MBS080361018

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 58.912 53.990
Dobit (neto) 280 1.817
Imovina 19.771 20.023
Zaposleni 3 1
Prosječna plaća 530 879
2021 2022
Prihodi 443.878 406.791
Dobit (neto) 2.110 13.692
Imovina 148.970 150.870
Zaposleni 3 1
Prosječna plaća 3.997 6.627

Vlasnici i uprava

Marko Sodić jedini član d.o.o, direktor

VEDASO CARP KILLER d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 64.575 44.941 42.965 58.912 53.990
Poslovni prihodi 64.575 44.941 42.965 58.912 53.990
Poslovni rashodi 63.756 44.366 42.546 58.527 52.078
Financijski prihodi - 0 0 - -
Financijski rashodi 256 165 102 104 94
Ukupni rashodi 64.013 44.531 42.649 58.632 52.173
Dobit ili gubitak razdoblja 494 360 316 280 1.817
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 561 409 316 280 1.817
Porez na dobit 67 49 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.516 1.703 1.707 1.047 325
Nematerijalna imovina - 700 1.115 866 298
Materijalna imovina 1.516 1.002 592 181 26
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 12.493 14.775 16.356 17.529 19.698
Potraživanja 8.504 8.074 6.027 5.239 5.544
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.989 5 560 2.807 1.838
Ukupno aktiva 14.010 19.132 20.453 19.771 20.023
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 486.543 338.613 323.726 443.878 406.791
Poslovni prihodi 486.543 338.612 323.724 443.878 406.791
Poslovni rashodi 480.377 334.279 320.563 440.979 392.388
Financijski prihodi - 1 2 - -
Financijski rashodi 1.936 1.247 776 789 711
Ukupni rashodi 482.313 335.526 321.339 441.768 393.099
Dobit ili gubitak razdoblja 3.723 2.717 2.387 2.110 13.692
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.230 3.087 2.387 2.110 13.692
Porez na dobit 507 370 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 11.428 12.833 12.867 7.894 2.451
Nematerijalna imovina - 5.281 8.406 6.527 2.252
Materijalna imovina 11.428 7.552 4.461 1.367 199
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 94.134 111.324 123.240 132.076 148.419
Potraživanja 64.074 60.839 45.413 39.480 41.778
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 30.060 39 4.220 21.155 13.851
Ukupno aktiva 105.562 144.157 154.107 148.970 150.870

VEDASO CARP KILLER d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i grafičke usluge Zagreb