VATROSIGURNOST jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

VATROSIGURNOST j.d.o.o.

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. • osnovano 2013. godine

Kontakt

Radnička ulica 14
Šandorovec

☎ +385 99 658 5803

 

OIB06565872057

MBS070106593

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 99,0k 60,7k
Dobit (neto) 7,61k 8,03k
Imovina 25,5k 11,8k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Dejan Tomašić jedini član j.d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 325,4k 198,7k 179,5k 99,0k 60,7k
Poslovni prihodi 325,4k 198,7k 179,5k 99,0k 60,7k
Poslovni rashodi 314,3k 188,2k 168,4k 90,4k 51,6k
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 314,3k 188,2k 168,4k 90,4k 51,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 9,76k 9,26k 9,80k 7,61k 8,03k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11,0k 10,5k 11,1k 8,65k 9,12k
Porez na dobit 1,33k 1,26k 1,33k 1,03k 1,09k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 6,15k 17,2k 3,12k 2,73k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - 6,15k 17,2k 3,12k 2,73k
Kratkotrajna imovina 19,9k 45,9k 20,7k 22,4k 9,06k
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 11,1k 14,8k 2,47k 4,15k 4,54k
Ukupno aktiva 19,9k 52,0k 38,0k 25,5k 11,8k

Drugi posjetitelji su još tražili...