VARIVODA-PAGIP d.o.o. za graditeljstvo, usluge i trgovinu

VARIVODA-PAGIP d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2009. godine

Kontakt

Čret Posavski 6
Čret Posavski

☎ +385 1 6230 257

 

OIB93154169395

MBS080690961

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 2,37M 2,30M
Dobit (neto) 10,0k -461,6k
Imovina 1,21M 1,38M
Zaposleni 10 12
Prosječna plaća 2,98k 3,01k

Vlasnici i uprava

Pavle Varivoda član društva, direktor
Petar Varivoda član društva
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,00M 2,36M 1,43M 2,37M 2,30M
Poslovni prihodi 1,00M 2,36M 1,43M 2,37M 2,30M
Poslovni rashodi 960,9k 2,18M 1,41M 2,36M 2,76M
Financijski prihodi - - 7 7 14
Financijski rashodi - - 1 - -
Ukupni rashodi 960,9k 2,18M 1,41M 2,36M 2,76M
Dobit ili gubitak razdoblja 36,0k 155,8k 13,2k 10,0k -461,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 40,9k 177,0k 16,1k 12,9k -461,6k
Porez na dobit 4,90k 21,2k 2,86k 2,92k -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,38k 2,68k 93,0k 87,6k 101,7k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,38k 2,68k 93,0k 87,6k 101,7k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 760,9k 712,7k 715,1k 1,12M 1,28M
Potraživanja 612,9k 699,0k 434,8k 741,0k 527,6k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 148,0k 13,6k 142,8k 33,3k 338,9k
Ukupno aktiva 764,3k 715,4k 808,2k 1,21M 1,38M