VANILIJA d.o.o. u stečaju

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Sukošan 17
Sukošan

☎ +385 1 3862 344

 

OIB95484894914

MBS110019633

2019 2020
Prihodi 110.214 52.656
Dobit (neto) −30.833 −109.616
Imovina 116.584 13.853
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 211 567
2019 2020
Prihodi 830.408 396.738
Dobit (neto) −232.315 −825.907
Imovina 878.404 104.378
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 1.593 4.273

Vlasnici i uprava

Mirela Vanjak jedini osnivač d.o.o.
Sandra Gregorić Jelinek stečajni upravitelj

VANILIJA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 573.588 399.063 247.498 110.214 52.656
Poslovni prihodi 573.584 396.524 243.560 110.214 52.656
Poslovni rashodi 475.552 438.762 292.148 127.644 151.541
Financijski prihodi 3 2.538 3.938 - 0
Financijski rashodi 14.308 15.360 13.247 13.403 10.731
Ukupni rashodi 489.861 454.122 305.396 141.047 162.272
Dobit ili gubitak razdoblja 83.727 −55.059 −57.897 −30.833 −109.616
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 83.727 −55.059 −57.897 −30.833 −109.616
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 78.686 79.000 88.911 69.018 -
Nematerijalna imovina 49.442 49.442 49.442 49.442 -
Materijalna imovina 29.243 29.558 39.468 19.576 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 209.586 116.457 35.768 47.227 13.515
Potraživanja 19.266 10.899 2.823 7.226 8.171
Financijska imovina 99.382 71.823 4.782 4.782 4.782
Novac u banci i blagajni - 3.239 6.014 42 561
Ukupno aktiva 288.381 195.883 124.786 116.584 13.853
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 4.321.703 3.006.741 1.864.779 830.408 396.738
Poslovni prihodi 4.321.676 2.987.611 1.835.105 830.408 396.737
Poslovni rashodi 3.583.052 3.305.855 2.201.191 961.734 1.141.792
Financijski prihodi 27 19.130 29.674 - 1
Financijski rashodi 107.808 115.732 99.817 100.989 80.853
Ukupni rashodi 3.690.860 3.421.587 2.301.008 1.062.723 1.222.645
Dobit ili gubitak razdoblja 630.843 −414.846 −436.229 −232.315 −825.907
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 630.843 −414.846 −436.229 −232.315 −825.907
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 592.860 595.230 669.903 520.021 -
Nematerijalna imovina 372.525 372.525 372.525 372.525 -
Materijalna imovina 220.335 222.705 297.378 147.496 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.579.132 877.452 269.501 355.839 101.834
Potraživanja 145.160 82.126 21.273 54.446 61.566
Financijska imovina 748.794 541.156 36.037 36.037 36.037
Novac u banci i blagajni - 24.408 45.320 320 4.231
Ukupno aktiva 2.172.807 1.475.883 940.201 878.404 104.378

VANILIJA d.o.o. za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo u stečaju Sukošan