VALDOM LOŠINJ j.d.o.o.

Održavanje i popravak motornih vozila • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vresikovo 25
Mali Lošinj

☎ +385 98 925 4230

 

OIB32723362770

MBS040439594

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 1.500 9.631
Dobit (neto) −384 1.217
Imovina 669 1.217
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 47 179

Vlasnici i uprava

Branka Jokić jedini osnivač j.d.o.o, direktor

VALDOM LOŠINJ j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022 2023
Ukupni prihodi 1.500 9.631
Poslovni prihodi 1.500 9.631
Poslovni rashodi 1.769 8.083
Financijski prihodi 0 0
Financijski rashodi 115 237
Ukupni rashodi 1.884 8.321
Dobit ili gubitak razdoblja −384 1.217
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −384 1.309
Porez na dobit 0 92
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0
Nematerijalna imovina 0 0
Materijalna imovina 0 0
Financijska imovina 0 0
Potraživanja 0 0
Kratkotrajna imovina 669 1.217
Potraživanja 0 0
Financijska imovina 0 0
Novac u banci i blagajni 669 1.217
Ukupno aktiva 669 1.217

VALDOM LOŠINJ j.d.o.o. za servis vozila Mali Lošinj