ULTRA TEH d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2010. godine

Kontakt

Petrova ulica 16
Zagreb

☎ +385 91 298 4213

 

OIB20399041584

MBS080749473

2020 2021
Prihodi 1,15M 1,50M
Dobit (neto) -250,5k 173,1k
Imovina 2,70M 2,80M
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 4,85k 4,37k
2020 2021
Prihodi 152,6k 199,3k
Dobit (neto) -33,2k 22,9k
Imovina 358,6k 372,9k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 644 580

Vlasnici i uprava

Goran Jurasović član društva, direktor

ULTRA TEH d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,14M 2,01M 1,18M 1,15M 1,50M
Poslovni prihodi 1,13M 2,00M 1,17M 1,14M 1,50M
Poslovni rashodi 1,14M 1,26M 1,10M 1,40M 1,31M
Financijski prihodi 11,0k 7,21k 8,31k 7,18k 1
Financijski rashodi 43,2k 27,7k 62,1k 130 15,9k
Ukupni rashodi 1,18M 1,29M 1,16M 1,40M 1,32M
Dobit ili gubitak razdoblja -39,2k 716,7k 17,7k -250,5k 173,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -39,2k 716,7k 17,7k -250,5k 173,1k
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,01M 1,21M 1,76M 2,07M 1,73M
Nematerijalna imovina - 140,2k 140,2k 140,2k 140,2k
Materijalna imovina 1,01M 1,07M 1,62M 1,93M 1,59M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 798,2k 835,2k 639,2k 623,1k 1,07M
Potraživanja 540,0k 516,7k 489,4k 332,9k 319,8k
Financijska imovina 238,4k 277,0k 128,9k 256,3k 366,2k
Novac u banci i blagajni 19,7k 41,4k 20,9k 33,7k 386,5k
Ukupno aktiva 1,80M 2,04M 2,40M 2,70M 2,80M

ULTRA TEH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb