ULJARA TRIBUNJ d.o.o.

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 34.544 102.028
Dobit (neto) 27.477 1.166
Imovina 241.143 234.958
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 260.272 768.731
Dobit (neto) 207.027 8.792
Imovina 1.816.898 1.770.295
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zdravko Petrović jedini osnivač d.o.o, direktor

ULJARA TRIBUNJ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.327 - - 34.544 102.028
Poslovni prihodi 1.327 - - 34.544 102.028
Poslovni rashodi 7.681 5.815 843 6.482 100.602
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 207 818 517 128
Ukupni rashodi 7.681 6.022 1.661 7.000 100.731
Dobit ili gubitak razdoblja −6.354 −6.022 −1.661 27.477 1.166
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −6.354 −6.022 −1.661 27.543 1.296
Porez na dobit - - - 66 129
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.145 987 829 13.994 15.593
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.145 987 829 13.994 15.593
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 15.603 15.623 15.633 227.148 219.365
Potraživanja 5.445 5.445 5.445 6.270 6.251
Financijska imovina 4.048 4.048 4.048 4.048 3.121
Novac u banci i blagajni 198 219 228 1.403 30.637
Ukupno aktiva 16.748 16.611 16.462 241.143 234.958
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 10.000 - - 260.272 768.731
Poslovni prihodi 10.000 - - 260.272 768.731
Poslovni rashodi 57.879 43.815 6.354 48.844 757.993
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 1.565 6.167 3.899 969
Ukupni rashodi 57.879 45.380 12.521 52.743 758.962
Dobit ili gubitak razdoblja −47.879 −45.380 −12.521 207.027 8.792
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −47.879 −45.380 −12.521 207.529 9.769
Porez na dobit - - - 502 977
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.628 7.438 6.248 105.445 117.487
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 8.628 7.438 6.248 105.445 117.487
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 117.564 117.718 117.791 1.711.453 1.652.808
Potraživanja 41.027 41.027 41.027 47.244 47.103
Financijska imovina 30.500 30.500 30.500 30.500 23.517
Novac u banci i blagajni 1.498 1.652 1.725 10.575 230.835
Ukupno aktiva 126.192 125.156 124.039 1.816.898 1.770.295

ULJARA TRIBUNJ d.o.o. za proizvodnju i usluge Zagreb