TURISTIČIA AGENCIJA T. A. G. TRAVEL d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 1995. godine
2020 2021
Prihodi 296,2k 519,5k
Dobit (neto) -100,8k 90,3k
Imovina 198,0k 344,3k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 5,00k 6,59k
2020 2021
Prihodi 39,3k 68,9k
Dobit (neto) -13,3k 11,9k
Imovina 26,2k 45,7k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 664 874

Vlasnici i uprava

Aliče Pljakić član društva
Gordana Tripković član društva, direktor

TURISTIČIA AGENCIJA T. A. G. TRAVEL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 401,7k 448,7k 497,1k 296,2k 519,5k
Poslovni prihodi 383,2k 410,3k 470,2k 130,8k 502,8k
Poslovni rashodi 374,6k 421,9k 462,3k 392,1k 415,7k
Financijski prihodi 18,5k 38,3k 26,9k 165,3k 16,6k
Financijski rashodi 5,94k 183 23,2k 4,93k 13,3k
Ukupni rashodi 380,5k 422,0k 485,6k 397,0k 429,1k
Dobit ili gubitak razdoblja 18,6k 22,8k 9,45k -100,8k 90,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 21,1k 26,6k 11,5k -100,8k 90,3k
Porez na dobit 2,54k 3,74k 2,06k - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,59k 265 4,62k 3,12k 1,62k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2,59k 265 4,62k 3,12k 1,62k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 353,4k 395,1k 393,4k 194,9k 342,7k
Potraživanja 151,4k 165,1k 131,4k 5,47k 21,2k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 202,0k 229,9k 262,0k 189,4k 321,4k
Ukupno aktiva 356,0k 395,4k 398,1k 198,0k 344,3k

TURISTIČKA AGENCIJA T. A. G. TRAVEL društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje turističke djelatnosti Pula