TURIST društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu

TURIST d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj
HRK 2020 2021
Prihodi 22,4M 5,22M
Dobit (neto) 89,8k -7,68M
Imovina 30,8M 57,9M
Zaposleni 69 38
Prosječna plaća 4,82k 5,18k

Vlasnici i uprava

TP VARAŽDIN d.o.o. jedini član d.o.o
Darko Kišićek direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 17,2M 22,3M 16,1M 22,4M 5,22M
Poslovni prihodi 16,4M 21,6M 16,0M 22,4M 5,19M
Poslovni rashodi 15,8M 18,9M 15,2M 21,0M 12,8M
Financijski prihodi 878,7k 645,3k 29,8k 35,3k 30,7k
Financijski rashodi 1,31M 3,19M 857,2k 1,31M 30,5k
Ukupni rashodi 17,2M 22,1M 16,0M 22,3M 12,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 62,1k 87,7k 27,1k 89,8k -7,68M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 86,9k 135,8k 36,2k 89,8k -7,68M
Porez na dobit 24,8k 48,0k 9,12k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 50,8M 46,5M 41,8M 29,5M 55,3M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 50,6M 46,0M 41,2M 29,3M 55,0M
Financijska imovina 277,9k 511,2k 611,8k 204,4k 247,3k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 30,9M 3,27M 7,95M 1,31M 2,61M
Potraživanja 16,1M 1,25M 1,06M 519,8k 600,8k
Financijska imovina 12,4M 844,6k 447,1k 115,2k 57,7k
Novac u banci i blagajni 921,7k 582,8k 866,1k 463,5k 1,60M
Ukupno aktiva 81,8M 49,8M 49,8M 30,8M 57,9M