TRIŠĆANAC društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge

TRIŠĆANAC d.o.o.

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove • osnovano 2014. godine

Kontakt

Kozinska ulica 44
Kozinščak

☎ +385 98 311 154

 

OIB16687154812

MBS080940150

HRK 2020 2021
Prihodi 145,1k 38,6k
Dobit (neto) -205,6k -71,4k
Imovina 1,20M 1,19M
Zaposleni 4 1
Prosječna plaća 3,07k 687

Vlasnici i uprava

Ilija Papak jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 748,9k 598,9k 355,8k 145,1k 38,6k
Poslovni prihodi 732,6k 576,1k 330,7k 126,0k 22,6k
Poslovni rashodi 689,1k 506,0k 322,4k 329,6k 92,6k
Financijski prihodi 16,2k 22,7k 25,1k 19,1k 15,9k
Financijski rashodi 10,6k 12,6k 18,1k 21,1k 17,4k
Ukupni rashodi 699,8k 518,7k 340,5k 350,8k 110,0k
Dobit ili gubitak razdoblja 40,6k 65,6k 8,37k -205,6k -71,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 49,1k 80,2k 15,2k -205,6k -71,4k
Porez na dobit 8,48k 14,5k 6,91k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 155,8k 198,3k 140,2k 140,8k 139,5k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 155,8k 198,3k 140,2k 140,8k 139,5k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 422,8k 567,5k 959,4k 861,9k 853,4k
Potraživanja 422,8k 567,5k 721,2k 623,7k 614,8k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - 381
Ukupno aktiva 578,7k 765,9k 1,22M 1,20M 1,19M