Trinity Sweets d.o.o.

Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 65.547 112.424
Dobit (neto) −73.835 −98.552
Imovina 113.014 120.564
Zaposleni 6 9
Prosječna plaća 354 489
2021 2022
Prihodi 493.864 847.061
Dobit (neto) −556.314 −742.545
Imovina 851.508 908.393
Zaposleni 6 9
Prosječna plaća 2.674 3.687

Vlasnici i uprava

Dejan Tomić član društva, direktor
Ivan Ešegović član društva, direktor
Nevenko Turković član društva

Trinity Sweets d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 65.547 112.424
Poslovni prihodi 65.437 112.424
Poslovni rashodi 139.303 210.941
Financijski prihodi 109 -
Financijski rashodi 79 35
Ukupni rashodi 139.382 210.976
Dobit ili gubitak razdoblja −73.835 −98.552
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −73.835 −98.552
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 62.314 52.605
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 62.314 52.605
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 50.699 67.959
Potraživanja 34.017 42.536
Financijska imovina 4.825 11.527
Novac u banci i blagajni 138 54
Ukupno aktiva 113.014 120.564
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 493.864 847.061
Poslovni prihodi 493.039 847.061
Poslovni rashodi 1.049.581 1.589.336
Financijski prihodi 825 -
Financijski rashodi 597 270
Ukupni rashodi 1.050.178 1.589.606
Dobit ili gubitak razdoblja −556.314 −742.545
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −556.314 −742.545
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 469.512 396.353
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 469.512 396.353
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 381.996 512.040
Potraživanja 256.302 320.489
Financijska imovina 36.355 86.855
Novac u banci i blagajni 1.046 410
Ukupno aktiva 851.508 908.393

Trinity Sweets društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zaprešić