TRGO-AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge

TRGO-AUTO d.o.o.

Trgovina ostalim motornim vozilima

Kontakt

Matoševa ulica 86
Solin

☎ +385 21 380 225

 

OIB74784785529

MBS060158592

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 9,28M 11,8M
Dobit (neto) 29,7k 81,3k
Imovina 3,20M 5,55M
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4,40k 4,60k

Vlasnici i uprava

Božo Vukava član društva, član uprave
Zorka Vukava prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 7,21M 8,35M 9,50M 9,28M 11,8M
Poslovni prihodi 7,21M 8,35M 9,48M 9,27M 11,8M
Poslovni rashodi 6,96M 8,15M 9,28M 9,13M 11,6M
Financijski prihodi 4,35k 3,51k 15,0k 11,1k 21,0k
Financijski rashodi 83,4k 58,6k 59,8k 102,8k 69,7k
Ukupni rashodi 7,04M 8,21M 9,34M 9,24M 11,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 141,4k 109,6k 118,1k 29,7k 81,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 174,1k 140,1k 153,3k 42,4k 114,0k
Porez na dobit 32,6k 30,4k 35,1k 12,6k 32,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 101,5k 285,3k 334,1k 906,8k 740,8k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 101,5k 285,3k 334,1k 906,8k 740,8k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,37M 2,58M 2,59M 2,29M 4,81M
Potraživanja 368,9k 285,2k 735,5k 262,7k 514,3k
Financijska imovina 987,8k 1,02M 1,14M 1,59M 1,59M
Novac u banci i blagajni 24,8k 268,4k 20,3k 2,51k 86,3k
Ukupno aktiva 2,48M 2,87M 2,95M 3,20M 5,55M