TRAST NEKRETNINE d.d. u stečaju

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

Kontakt

Vojvodići 11
Novaki

OIB93225891495

MBS060004018

2017 2021
Prihodi 13,6M 598,0k
Dobit (neto) -3,29M 44,0k
Imovina 123,8M 47,7M
Zaposleni 64 -
Prosječna plaća 6,51k -
2017 2021
Prihodi 1,81M 79,3k
Dobit (neto) -437,1k 5,85k
Imovina 16,4M 6,33M
Zaposleni 64 -
Prosječna plaća 865 -

Vlasnici i uprava

TRAST TRANSPORT d.o.o. jedini dioničar
Ivan Kapor stečajni upravitelj

TRAST NEKRETNINE d.d. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2014 2015 2016 2017 2021
Ukupni prihodi 58,1M 44,1M 29,9M 13,6M 598,0k
Poslovni prihodi 46,2M 43,5M 29,3M 10,1M 598,0k
Poslovni rashodi 51,6M 44,7M 32,9M 15,5M 553,9k
Financijski prihodi 233,8k 501,4k 598,7k 3,45M -
Financijski rashodi 1,82M 1,83M 4,96M 1,42M -
Ukupni rashodi 57,3M 46,7M 37,8M 16,9M 553,9k
Dobit ili gubitak razdoblja 749,9k -2,65M -7,94M -3,29M 44,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 767,7k -2,65M -7,94M -3,29M 44,0k
Porez na dobit 17,8k - - - -
2014 2015 2016 2017 2021
Dugotrajna imovina 95,3M 89,9M 86,3M 76,2M 8,73M
Nematerijalna imovina 102,4k 133,0k 76,7k 49,5k -
Materijalna imovina 85,5M 80,1M 75,1M 66,5M 8,58M
Financijska imovina 9,71M 9,67M 11,1M 9,65M 151,8k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 67,9M 63,5M 52,8M 47,6M 38,9M
Potraživanja 51,5M 53,1M 49,3M 44,4M 38,2M
Financijska imovina 15,8M 5,32M 3,11M 2,71M 72,4k
Novac u banci i blagajni 478,0k 1,71M 263,1k 432,5k 644,2k
Ukupno aktiva 163,3M 153,4M 139,1M 123,8M 47,7M

TRAST NEKRETNINE dioničko društvo, za usluge u stečaju Novaki