TRANSPORT, PRIKOLICE I OPREMA d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i usluge

TRANSPORT, PRIKOLICE I OPREMA d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1992. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 4,83M 7,04M
Dobit (neto) 48,9k 10,4k
Imovina 5,92M 5,89M
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 3,54k 4,67k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,89M 4,95M 5,12M 4,83M 7,04M
Poslovni prihodi 4,89M 4,93M 5,11M 4,82M 7,03M
Poslovni rashodi 4,75M 4,58M 4,95M 4,71M 6,98M
Financijski prihodi 8,57k 13,0k 11,3k 4,31k 9,84k
Financijski rashodi 94,6k 21,4k 91,2k 53,7k 41,4k
Ukupni rashodi 4,85M 4,60M 5,04M 4,76M 7,02M
Dobit ili gubitak razdoblja 36,9k 274,7k 57,8k 48,9k 10,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 46,5k 343,4k 86,6k 63,5k 18,6k
Porez na dobit 9,59k 68,7k 28,7k 14,6k 8,14k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 413,1k 1,22M 1,28M 1,60M 1,35M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 413,1k 1,22M 1,28M 1,60M 1,35M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,88M 3,87M 4,51M 3,98M 4,21M
Potraživanja 2,62M 2,45M 3,30M 2,52M 2,67M
Financijska imovina 710,4k 712,5k 333,7k 337,7k 592,0k
Novac u banci i blagajni 104,1k 341,3k 431,3k 5,22k 134,5k
Ukupno aktiva 4,31M 5,12M 5,82M 5,92M 5,89M