TPZ d.o.o.

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Novoselska cesta 25
Zagreb

☎ +385 1 2991 111

 

OIB68119083236

MBS080182149

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 4.912.083 5.028.264
Dobit (neto) 149.377 127.865
Imovina 4.054.703 3.411.857
Zaposleni 49 40
Prosječna plaća 721 719
2021 2022
Prihodi 37.010.096 37.885.459
Dobit (neto) 1.125.488 963.403
Imovina 30.550.160 25.706.642
Zaposleni 49 40
Prosječna plaća 5.433 5.419

Vlasnici i uprava

Ivan Kutija jedini osnivač d.o.o, direktor
Karolina Marković direktor
Marija Ćurković direktor

TPZ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.634.094 5.605.522 5.070.602 4.912.083 5.028.264
Poslovni prihodi 5.617.712 5.593.176 5.067.171 4.907.319 5.012.962
Poslovni rashodi 5.279.317 5.128.385 4.626.703 4.669.707 4.795.563
Financijski prihodi 16.381 12.345 3.431 4.764 15.302
Financijski rashodi 114.184 111.270 91.424 61.424 73.586
Ukupni rashodi 5.393.501 5.239.657 4.718.128 4.731.131 4.869.149
Dobit ili gubitak razdoblja 199.002 302.366 311.505 149.377 127.865
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 240.592 365.865 352.473 180.951 159.115
Porez na dobit 41.590 63.499 40.968 31.573 31.249
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.148.713 3.216.972 2.981.954 2.768.485 2.372.020
Nematerijalna imovina 541.400 555.763 554.135 561.528 578.641
Materijalna imovina 2.570.920 2.632.240 2.398.344 2.177.672 1.791.556
Financijska imovina 36.392 28.968 29.474 29.284 1.823
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.440.188 1.507.476 1.437.386 1.286.217 1.039.836
Potraživanja 764.239 989.025 812.540 827.765 522.725
Financijska imovina 537 - - 2.654 779
Novac u banci i blagajni 100.547 109.486 101.245 216.273 210.072
Ukupno aktiva 4.588.902 4.724.449 4.419.340 4.054.703 3.411.857
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 42.450.084 42.234.812 38.204.452 37.010.096 37.885.459
Poslovni prihodi 42.326.656 42.141.792 38.178.600 36.974.196 37.770.163
Poslovni rashodi 39.777.020 38.639.824 34.859.900 35.183.912 36.132.172
Financijski prihodi 123.430 93.019 25.854 35.900 115.296
Financijski rashodi 860.321 838.371 688.838 462.804 554.434
Ukupni rashodi 40.637.340 39.478.196 35.548.736 35.646.712 36.686.606
Dobit ili gubitak razdoblja 1.499.382 2.278.181 2.347.036 1.125.488 963.403
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.812.745 2.756.615 2.655.715 1.363.382 1.198.853
Porez na dobit 313.363 478.434 308.679 237.894 235.450
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 23.723.984 24.238.282 22.467.536 20.859.156 17.871.992
Nematerijalna imovina 4.079.184 4.187.403 4.175.133 4.230.840 4.359.774
Materijalna imovina 19.370.598 19.832.618 18.070.324 16.407.671 13.498.481
Financijska imovina 274.203 218.261 222.078 220.645 13.737
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 10.851.100 11.358.083 10.829.985 9.691.004 7.834.650
Potraživanja 5.758.163 7.451.811 6.122.087 6.236.799 3.938.479
Financijska imovina 4.053 - - 20.000 5.875
Novac u banci i blagajni 757.574 824.923 762.831 1.629.512 1.582.788
Ukupno aktiva 34.575.084 35.596.364 33.297.520 30.550.160 25.706.642

TPZ, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb