TOP MAG d.o.o.

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Đorđićeva ulica 3
Zagreb

☎ +385 1 4920 862

 

OIB89907548110

MBS080391959

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 9.621 26.527
Dobit (neto) −4.476 10.572
Imovina 6.565 18.932
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 611 647
2021 2022
Prihodi 72.491 199.875
Dobit (neto) −33.728 79.662
Imovina 49.471 142.649
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4.611 4.879

Vlasnici i uprava

Dejan Kršić član društva
Irena Ščurić član društva, direktor

TOP MAG d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 11.315 24.559 15.671 9.621 26.527
Poslovni prihodi 11.304 24.559 15.671 9.621 26.514
Poslovni rashodi 10.925 22.636 18.369 14.090 15.944
Financijski prihodi 11 0 - 0 13
Financijski rashodi 6 9 - 7 10
Ukupni rashodi 10.931 22.645 18.369 14.097 15.955
Dobit ili gubitak razdoblja 383 1.913 −2.697 −4.476 10.572
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 383 1.913 −2.697 −4.476 10.572
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.542 1.004 499 1.266 2.045
Nematerijalna imovina 941 636 330 25 -
Materijalna imovina 600 368 168 1.240 2.045
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.579 3.828 4.116 5.299 16.887
Potraživanja 1.506 603 659 543 1.698
Financijska imovina - - - - 3.318
Novac u banci i blagajni 1.650 912 1.356 3.284 10.544
Ukupno aktiva 8.122 4.832 4.615 6.565 18.932
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 85.255 185.046 118.077 72.491 199.875
Poslovni prihodi 85.172 185.045 118.077 72.490 199.773
Poslovni rashodi 82.316 170.557 138.405 106.165 120.137
Financijski prihodi 83 1 - 1 102
Financijski rashodi 47 68 - 54 76
Ukupni rashodi 82.363 170.625 138.405 106.219 120.213
Dobit ili gubitak razdoblja 2.892 14.421 −20.328 −33.728 79.662
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.892 14.421 −20.328 −33.728 79.662
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 11.620 7.566 3.762 9.541 15.413
Nematerijalna imovina 7.092 4.792 2.492 192 -
Materijalna imovina 4.528 2.774 1.270 9.349 15.413
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 49.576 28.844 31.016 39.930 127.236
Potraživanja 11.349 4.548 4.969 4.093 12.795
Financijska imovina - - - - 25.000
Novac u banci i blagajni 12.433 6.874 10.221 24.749 79.445
Ukupno aktiva 61.196 36.410 34.778 49.471 142.649

TOP MAG društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet video kaseta Zagreb