THERMO STONE d.o.o. za proizvodnju

THERMO STONE d.o.o.

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa • osnovano 2016. godine

Kontakt

Zelenička ulica 2
Novska

☎ +385 99 217 9287

 

OIB37862933906

MBS081017615

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 19,4M 21,8M
Dobit (neto) 3,82M 4,33M
Imovina 22,7M 16,4M
Zaposleni 23 25
Prosječna plaća 5,96k 5,74k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 304,0k 6,66M 15,1M 19,4M 21,8M
Poslovni prihodi 151,6k 6,66M 14,9M 19,4M 21,7M
Poslovni rashodi 2,69M 7,74M 12,9M 14,9M 16,2M
Financijski prihodi 152,3k 1,03k 125,6k 31,8k 66,6k
Financijski rashodi 664,0k 515,7k 455,9k 527,3k 337,7k
Ukupni rashodi 3,36M 8,26M 13,4M 15,5M 16,5M
Dobit ili gubitak razdoblja -3,05M -1,59M 1,66M 3,82M 4,33M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -3,05M -1,59M 1,66M 3,92M 5,29M
Porez na dobit - - - 99,9k 964,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 20,8M 19,4M 18,1M 15,4M 12,9M
Nematerijalna imovina 36,2k 16,4k - - -
Materijalna imovina 20,7M 19,4M 18,1M 15,4M 12,9M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 772,0k 1,78M 1,89M 7,30M 3,49M
Potraživanja 139,8k 18,5k 159,6k 82,0k 169,9k
Financijska imovina - - - - 24,0k
Novac u banci i blagajni 2,49k 6,22k 903,1k 6,15M 2,41M
Ukupno aktiva 21,6M 21,2M 20,0M 22,7M 16,4M