TEXTUM d.o.o.

Trgovina na veliko tekstilom • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Marčelji, Mavri 1/1
Viškovo

☎ +385 51 547 660

 

OIB10898533231

MBS040129274

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.686.831 1.637.248
Dobit (neto) 41.258 13.489
Imovina 684.695 660.050
Zaposleni 15 14
Prosječna plaća 677 719
2021 2022
Prihodi 12.709.433 12.335.847
Dobit (neto) 310.860 101.640
Imovina 5.158.840 4.973.154
Zaposleni 15 14
Prosječna plaća 5.101 5.419

Vlasnici i uprava

Saša Matijaš jedini član d.o.o, direktor

TEXTUM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.941.789 1.798.223 1.872.768 1.686.831 1.637.248
Poslovni prihodi 1.929.192 1.790.825 1.866.115 1.683.422 1.635.818
Poslovni rashodi 1.846.412 1.773.830 1.813.948 1.630.934 1.614.990
Financijski prihodi 12.596 7.397 6.653 3.409 1.430
Financijski rashodi 10.010 6.450 11.723 4.826 5.412
Ukupni rashodi 1.856.422 1.780.280 1.825.672 1.635.761 1.620.403
Dobit ili gubitak razdoblja 68.838 13.904 43.904 41.258 13.489
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 85.366 17.942 47.096 51.070 16.844
Porez na dobit 16.528 4.037 3.191 9.812 3.354
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 298.585 260.413 245.226 195.479 141.262
Nematerijalna imovina 23.485 34.817 46.676 44.790 43.646
Materijalna imovina 93.323 89.528 94.123 98.980 97.615
Financijska imovina 181.777 136.067 104.426 51.708 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 370.702 390.701 446.859 483.406 514.108
Potraživanja 152.182 148.743 172.211 124.633 172.396
Financijska imovina 134 19.932 - 203 -
Novac u banci i blagajni 48.598 29.148 24.041 114.487 63.079
Ukupno aktiva 672.831 656.968 697.875 684.695 660.050
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 14.630.412 13.548.712 14.110.375 12.709.433 12.335.847
Poslovni prihodi 14.535.504 13.492.975 14.060.244 12.683.744 12.325.072
Poslovni rashodi 13.911.792 13.364.927 13.667.197 12.288.273 12.168.147
Financijski prihodi 94.908 55.737 50.131 25.689 10.775
Financijski rashodi 75.425 48.600 88.332 36.369 40.782
Ukupni rashodi 13.987.217 13.413.527 13.755.529 12.324.642 12.208.929
Dobit ili gubitak razdoblja 518.664 104.761 330.797 310.860 101.640
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 643.195 135.185 354.846 384.791 126.918
Porez na dobit 124.531 30.424 24.049 73.931 25.278
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.249.695 1.962.087 1.847.657 1.472.842 1.064.341
Nematerijalna imovina 176.952 262.332 351.685 337.473 328.858
Materijalna imovina 703.143 674.555 709.172 745.769 735.483
Financijska imovina 1.369.600 1.025.200 786.800 389.600 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.793.058 2.943.744 3.366.864 3.642.224 3.873.550
Potraživanja 1.146.619 1.120.710 1.297.525 939.054 1.298.924
Financijska imovina 1.013 150.180 - 1.535 -
Novac u banci i blagajni 366.167 219.617 181.138 862.604 475.271
Ukupno aktiva 5.069.447 4.949.928 5.258.140 5.158.840 4.973.154

TEXTUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu tekstilom i ostalo Viškovo