TEXTOR d.o.o.

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kopilica 62
Split

☎ +385 21 342 708

 

OIB07584985989

MBS060206215

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.002.602 3.148.615
Dobit (neto) 211.965 351.125
Imovina 1.294.971 1.801.693
Zaposleni 28 28
Prosječna plaća 637 773
2021 2022
Prihodi 15.088.610 23.723.240
Dobit (neto) 1.597.057 2.645.555
Imovina 9.756.966 13.574.856
Zaposleni 28 28
Prosječna plaća 4.805 5.827

Vlasnici i uprava

Boris Baković član društva, član uprave
Velimir Stupalo član društva

TEXTOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.905.601 2.361.091 1.381.386 2.002.602 3.148.615
Poslovni prihodi 1.891.377 2.354.488 1.302.437 1.968.668 3.133.105
Poslovni rashodi 1.768.592 2.076.970 1.256.523 1.739.069 2.652.730
Financijski prihodi 14.223 6.602 78.948 33.933 15.509
Financijski rashodi 22.592 20.024 14.988 6.291 62.134
Ukupni rashodi 1.791.185 2.096.994 1.271.511 1.745.360 2.714.864
Dobit ili gubitak razdoblja 89.434 203.472 96.682 211.965 351.125
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 114.416 264.097 109.875 257.242 433.750
Porez na dobit 24.981 60.624 13.193 45.276 82.624
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 62.752 39.444 59.823 40.571 67.731
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 62.752 39.444 59.823 40.571 67.731
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 867.633 868.025 867.984 1.254.400 1.733.961
Potraživanja 269.333 220.211 191.722 227.904 260.749
Financijska imovina 2.963 7.045 - 14.877 100.095
Novac u banci i blagajni 2.604 34.860 42.721 270.190 386.940
Ukupno aktiva 930.386 907.470 927.807 1.294.971 1.801.693
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 14.357.756 17.789.646 10.408.058 15.088.610 23.723.240
Poslovni prihodi 14.250.586 17.739.896 9.813.219 14.832.935 23.606.383
Poslovni rashodi 13.325.463 15.648.934 9.467.273 13.103.017 19.986.996
Financijski prihodi 107.170 49.749 594.839 255.675 116.857
Financijski rashodi 170.222 150.872 112.928 47.400 468.154
Ukupni rashodi 13.495.685 15.799.806 9.580.201 13.150.417 20.455.150
Dobit ili gubitak razdoblja 673.845 1.533.064 728.451 1.597.057 2.645.555
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 862.071 1.989.840 827.857 1.938.193 3.268.090
Porez na dobit 188.226 456.776 99.406 341.136 622.535
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 472.811 297.197 450.741 305.689 510.322
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 472.811 297.197 450.741 305.689 510.322
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.537.188 6.540.141 6.539.828 9.451.277 13.064.534
Potraživanja 2.029.290 1.659.181 1.444.533 1.717.145 1.964.618
Financijska imovina 22.329 53.083 - 112.093 754.172
Novac u banci i blagajni 19.624 262.660 321.887 2.035.749 2.915.403
Ukupno aktiva 7.009.999 6.837.338 6.990.569 9.756.966 13.574.856

TEXTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Split