TEXTILE WORLD j.d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Mile Gojsalić 46
Podstrana

☎ +385 21 782 969

 

OIB37936773733

MBS060340318

Pošalji e-mail
2020 2022
Prihodi 385.949 242.125
Dobit (neto) 13.547 228.355
Imovina 466.224 0
Zaposleni 44 -
Prosječna plaća 168 -
2020 2022
Prihodi 2.907.936 1.824.297
Dobit (neto) 102.072 1.720.544
Imovina 3.512.772 1
Zaposleni 44 -
Prosječna plaća 1.270 -

Vlasnici i uprava

Josipa Aničić jedini član j.d.o.o.
Mateo Puljić stečajni upravitelj

TEXTILE WORLD j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2022
Ukupni prihodi 37.448 630.668 532.869 385.949 242.125
Poslovni prihodi 37.448 615.814 526.976 385.949 -
Poslovni rashodi 51.549 583.565 530.211 368.963 6.648
Financijski prihodi - 14.854 5.892 - 242.125
Financijski rashodi - 9.365 60 871 7.121
Ukupni rashodi 51.549 592.930 530.272 369.835 13.770
Dobit ili gubitak razdoblja −14.100 32.527 1.113 13.547 228.355
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −14.100 37.738 2.596 16.113 228.355
Porez na dobit - 5.211 1.482 2.566 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 55.509 31.384 51.897 460.356 -
Nematerijalna imovina 17.434 9.408 7.401 - -
Materijalna imovina 38.074 21.975 44.495 5.294 -
Financijska imovina - - - 455.062 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 155.230 196.884 316.508 5.868 0
Potraživanja 5.580 26.039 9.893 2.790 0
Financijska imovina 144.857 164.556 246.929 2.414 -
Novac u banci i blagajni 776 6.288 1.951 663 -
Ukupno aktiva 210.739 228.268 381.678 466.224 0
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2022
Ukupni prihodi 282.158 4.751.775 4.014.902 2.907.936 1.824.297
Poslovni prihodi 282.158 4.639.856 3.970.503 2.907.936 -
Poslovni rashodi 388.401 4.396.871 3.994.882 2.779.959 50.095
Financijski prihodi - 111.919 44.399 - 1.824.297
Financijski rashodi - 70.563 459 6.567 53.658
Ukupni rashodi 388.401 4.467.434 3.995.341 2.786.526 103.753
Dobit ili gubitak razdoblja −106.243 245.077 8.390 102.072 1.720.544
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −106.243 284.341 19.561 121.410 1.720.544
Porez na dobit - 39.264 11.171 19.338 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 418.233 236.463 391.020 3.468.559 -
Nematerijalna imovina 131.357 70.887 55.769 - -
Materijalna imovina 286.876 165.576 335.251 39.894 -
Financijska imovina - - - 3.428.665 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.169.581 1.483.428 2.384.737 44.213 1
Potraživanja 42.043 196.194 74.542 21.022 1
Financijska imovina 1.091.432 1.239.852 1.860.493 18.191 -
Novac u banci i blagajni 5.854 47.382 14.702 5.000 -
Ukupno aktiva 1.587.814 1.719.891 2.875.757 3.512.772 1

TEXTILE WORLD jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Podstrana