TEXT-PAPIR d.o.o. za trgovinu i usluge

TEXT-PAPIR d.o.o.

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

Kontakt

Stinice 12
Split

☎ +385 21 490 810

 

OIB45878059290

MBS060054971

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 13,2M 10,3M
Dobit (neto) 1,01M 155,6k
Imovina 9,31M 8,41M
Zaposleni 11 10
Prosječna plaća 4,62k 4,87k

Vlasnici i uprava

Ivana Lolić Bilić ovlaštenik na poslovnom udjelu
Maja Matijević ovlaštenik na poslovnom udjelu, član uprave
Nikola Lolić ovlaštenik na poslovnom udjelu
Ive Maras član društva, prokurist
Ana Maras Jeremić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 10,2M 11,9M 13,6M 13,2M 10,3M
Poslovni prihodi 10,1M 11,9M 13,6M 12,9M 10,3M
Poslovni rashodi 9,83M 10,3M 12,2M 11,9M 10,1M
Financijski prihodi 90,0k 19,5k 3,43k 262,4k 2,91k
Financijski rashodi 34,4k 87,8k 7,41k 3,02k 2,48k
Ukupni rashodi 9,87M 10,4M 12,2M 11,9M 10,1M
Dobit ili gubitak razdoblja 214,6k 1,19M 1,10M 1,01M 155,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 345,8k 1,51M 1,38M 1,28M 286,1k
Porez na dobit 131,1k 319,7k 278,6k 271,1k 130,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,55M 1,63M 1,28M 1,17M 1,19M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2,35M 1,43M 1,08M 970,9k 865,6k
Financijska imovina 200,0k 200,0k 200,0k 200,0k 330,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 12,1M 11,4M 11,8M 8,12M 7,19M
Potraživanja 7,98M 7,60M 7,16M 3,47M 2,53M
Financijska imovina 200,0k 200,0k 200,0k 200,0k 280,0k
Novac u banci i blagajni 1,43M 802,2k 1,30M 1,41M 1,38M
Ukupno aktiva 14,6M 13,1M 13,1M 9,31M 8,41M