TEAM GRAĐENJE d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2011. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 9.147.190 6.721.040
Dobit (neto) 148.366 55.878
Imovina 2.014.580 1.884.225
Zaposleni 56 51
Prosječna plaća 793 872
2021 2022
Prihodi 68.919.504 50.639.679
Dobit (neto) 1.117.870 421.020
Imovina 15.178.858 14.196.699
Zaposleni 56 51
Prosječna plaća 5.981 6.575

Vlasnici i uprava

Hrvoje Horvat član društva
Igor Hoblaj član društva, direktor
Nada Švenda član društva
Nenad Hampamer član društva
Nera Horvat član društva
Nikola Švenda član društva
Nikolina Hampamer član društva
Sandra Đaković član društva

TEAM GRAĐENJE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.297.407 5.673.528 6.249.586 9.147.190 6.721.040
Poslovni prihodi 6.296.943 5.672.011 6.247.036 9.146.172 6.720.273
Poslovni rashodi 6.136.142 5.571.893 6.079.546 8.954.177 6.642.980
Financijski prihodi 463 1.517 2.550 1.017 767
Financijski rashodi 3.383 9.128 12.190 6.623 3.868
Ukupni rashodi 6.139.525 5.581.021 6.091.736 8.960.801 6.646.849
Dobit ili gubitak razdoblja 123.679 69.985 138.084 148.366 55.878
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 157.881 92.506 157.849 186.388 74.190
Porez na dobit 34.202 22.520 19.764 38.021 18.312
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 216.331 218.107 233.150 233.222 198.577
Nematerijalna imovina 6.237 4.645 3.052 1.459 -
Materijalna imovina 210.093 213.462 230.098 231.762 195.922
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - 2.654
Kratkotrajna imovina 1.163.795 1.329.057 1.102.509 1.778.188 1.475.532
Potraživanja 846.707 1.203.229 547.341 1.186.183 770.136
Financijska imovina 44.247 5.441 12.077 17.187 44.862
Novac u banci i blagajni 138.053 48.040 480.098 329.700 345.222
Ukupno aktiva 1.381.547 1.548.954 1.338.539 2.014.580 1.884.225
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 47.447.816 42.747.200 47.087.508 68.919.504 50.639.679
Poslovni prihodi 47.444.324 42.735.768 47.068.296 68.911.840 50.633.900
Poslovni rashodi 46.232.764 41.981.432 45.806.340 67.465.248 50.051.539
Financijski prihodi 3.489 11.430 19.213 7.663 5.779
Financijski rashodi 25.490 68.776 91.853 49.907 29.148
Ukupni rashodi 46.258.252 42.050.208 45.898.192 67.515.160 50.080.687
Dobit ili gubitak razdoblja 931.866 527.309 1.040.398 1.117.870 421.020
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.189.561 696.993 1.189.316 1.404.343 558.992
Porez na dobit 257.695 169.684 148.918 286.473 137.972
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.629.947 1.643.333 1.756.676 1.757.213 1.496.179
Nematerijalna imovina 47.000 35.000 23.000 11.000 -
Materijalna imovina 1.582.947 1.608.333 1.733.676 1.746.213 1.476.179
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - 20.000
Kratkotrajna imovina 8.768.615 10.013.786 8.306.858 13.397.759 11.117.403
Potraživanja 6.379.516 9.065.734 4.123.942 8.937.299 5.802.592
Financijska imovina 333.384 41.000 91.000 129.500 338.014
Novac u banci i blagajni 1.040.164 361.963 3.617.299 2.484.125 2.601.076
Ukupno aktiva 10.409.272 11.670.597 10.085.225 15.178.858 14.196.699

TEAM GRAĐENJE društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i tehničke usluge Čakovec