TEAM GRAĐENJE d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2011. godine
2020 2021
Prihodi 47,0M 68,9M
Dobit (neto) 1,04M 1,11M
Imovina 10,0M 15,1M
Zaposleni 66 56
Prosječna plaća 5,41k 5,98k
2020 2021
Prihodi 6,24M 9,14M
Dobit (neto) 138,0k 148,3k
Imovina 1,33M 2,01M
Zaposleni 66 56
Prosječna plaća 719 793

Vlasnici i uprava

Hrvoje Horvat član društva
Igor Hoblaj član društva, direktor
Matija Čehulić član društva
Nada Švenda član društva
Nenad Hampamer član društva
Nera Horvat član društva
Nikola Švenda član društva
Nikolina Hampamer član društva
Sandra Đaković član društva

TEAM GRAĐENJE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 61,5M 47,4M 42,7M 47,0M 68,9M
Poslovni prihodi 61,5M 47,4M 42,7M 47,0M 68,9M
Poslovni rashodi 61,3M 46,2M 41,9M 45,8M 67,4M
Financijski prihodi 7,15k 3,48k 11,4k 19,2k 7,66k
Financijski rashodi 14,0k 25,4k 68,7k 91,8k 49,9k
Ukupni rashodi 61,3M 46,2M 42,0M 45,8M 67,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 134,7k 931,8k 527,3k 1,04M 1,11M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 185,5k 1,18M 696,9k 1,18M 1,40M
Porez na dobit 50,8k 257,6k 169,6k 148,9k 286,4k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 964,5k 1,62M 1,64M 1,75M 1,75M
Nematerijalna imovina - 47,0k 35,0k 23,0k 11,0k
Materijalna imovina 964,5k 1,58M 1,60M 1,73M 1,74M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13,5M 8,76M 10,0M 8,30M 13,3M
Potraživanja 9,47M 6,37M 9,06M 4,12M 8,93M
Financijska imovina 2,88M 333,3k 41,0k 91,0k 129,5k
Novac u banci i blagajni 64,9k 1,04M 361,9k 3,61M 2,48M
Ukupno aktiva 14,4M 10,4M 11,6M 10,0M 15,1M

TEAM GRAĐENJE društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i tehničke usluge Čakovec