TC kontrola d.o.o.

Tehničko ispitivanje i analiza • osnovano 2013. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Milana Prpića 44
Oroslavje

☎ +385 98 740 922

 

OIB31032067534

MBS080842873

2021 2022
Prihodi 2.583 1.548
Dobit (neto) −247 −148
Imovina 12.477 12.136
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 19.462 11.669
Dobit (neto) −1.863 −1.117
Imovina 94.011 91.444
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Kristina Čmarec jedini član d.o.o, direktor

TC kontrola d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 19.896 18.995 3.372 2.583 1.548
Poslovni prihodi 19.896 18.988 3.372 2.583 1.544
Poslovni rashodi 26.211 15.341 2.779 2.829 1.347
Financijski prihodi 0 7 - - 3
Financijski rashodi 860 171 5 1 349
Ukupni rashodi 27.071 15.513 2.785 2.830 1.696
Dobit ili gubitak razdoblja −7.174 3.482 587 −247 −148
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −7.174 3.482 587 −247 −148
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 10.945 3.859 3.719 3.719 3.719
Nematerijalna imovina - 140 - - -
Materijalna imovina 10.945 3.719 3.719 3.719 3.719
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11.322 11.107 9.213 8.757 8.417
Potraživanja 9.853 8.370 7.086 5.782 5.681
Financijska imovina - - - - 349
Novac u banci i blagajni 577 1.844 1.235 2.083 1.495
Ukupno aktiva 22.267 14.966 12.933 12.477 12.136
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 149.909 143.125 25.409 19.462 11.669
Poslovni prihodi 149.908 143.072 25.409 19.462 11.640
Poslovni rashodi 197.487 115.594 20.944 21.316 10.155
Financijski prihodi 1 53 - - 29
Financijski rashodi 6.482 1.293 42 9 2.631
Ukupni rashodi 203.969 116.887 20.986 21.325 12.786
Dobit ili gubitak razdoblja −54.060 26.238 4.423 −1.863 −1.117
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −54.060 26.238 4.423 −1.863 −1.117
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 82.471 29.082 28.025 28.025 28.025
Nematerijalna imovina - 1.057 - - -
Materijalna imovina 82.471 28.025 28.025 28.025 28.025
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 85.306 83.686 69.422 65.986 63.419
Potraživanja 74.239 63.071 53.396 43.571 42.804
Financijska imovina - - - - 2.631
Novac u banci i blagajni 4.351 13.899 9.310 15.699 11.268
Ukupno aktiva 167.777 112.768 97.447 94.011 91.444

TC kontrola d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Oroslavje