TC kontrola d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

TC kontrola d.o.o.

Tehničko ispitivanje i analiza • osnovano 2013. godine

Kontakt

Ulica Milana Prpića 44
Oroslavje

☎ +385 98 740 922

 

OIB31032067534

MBS080842873

HRK 2020 2021
Prihodi 25,4k 19,4k
Dobit (neto) 4,42k -1,86k
Imovina 97,4k 94,0k
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Kristina Čmarec jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 367,1k 149,9k 143,1k 25,4k 19,4k
Poslovni prihodi 367,1k 149,9k 143,0k 25,4k 19,4k
Poslovni rashodi 285,5k 197,4k 115,5k 20,9k 21,3k
Financijski prihodi 2 1 53 - -
Financijski rashodi 4,76k 6,48k 1,29k 42 9
Ukupni rashodi 290,3k 203,9k 116,8k 20,9k 21,3k
Dobit ili gubitak razdoblja 68,1k -54,0k 26,2k 4,42k -1,86k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 76,8k -54,0k 26,2k 4,42k -1,86k
Porez na dobit 8,75k - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 113,1k 82,4k 29,0k 28,0k 28,0k
Nematerijalna imovina 800 - 1,05k - -
Materijalna imovina 112,3k 82,4k 28,0k 28,0k 28,0k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 149,0k 85,3k 83,6k 69,4k 65,9k
Potraživanja 116,9k 74,2k 63,0k 53,3k 43,5k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 25,0k 4,35k 13,8k 9,31k 15,6k
Ukupno aktiva 262,1k 167,7k 112,7k 97,4k 94,0k