TAPESS, d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Žegoti 5/C
Kastav

☎ +385 51 665 510

 

OIB22248533094

MBS040053701

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 6.253.842 10.053.705
Dobit (neto) 560.141 46.179
Imovina 3.343.581 7.535.342
Zaposleni 41 48
Prosječna plaća 905 1.017
2021 2022
Prihodi 47.119.576 75.749.647
Dobit (neto) 4.220.385 347.937
Imovina 25.192.216 56.775.039
Zaposleni 41 48
Prosječna plaća 6.822 7.665

Vlasnici i uprava

GITONE Kvarner d.o.o. jedini član d.o.o
David Vukelić direktor

TAPESS, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.262.825 5.981.871 6.180.944 6.253.842 10.053.705
Poslovni prihodi 5.257.275 5.977.475 6.139.285 6.225.110 10.032.996
Poslovni rashodi 4.693.252 5.291.163 4.948.910 5.550.202 9.692.951
Financijski prihodi 5.550 4.396 41.658 28.731 20.709
Financijski rashodi 24.135 16.404 56.029 17.006 169.046
Ukupni rashodi 4.717.387 5.307.568 5.004.941 5.567.208 9.861.997
Dobit ili gubitak razdoblja 448.450 547.918 974.355 560.141 46.179
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 545.438 674.303 1.176.003 686.633 191.708
Porez na dobit 96.987 126.385 201.647 126.491 145.528
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 354.323 354.985 91.183 46.083 3.625.974
Nematerijalna imovina 42.869 33.844 24.819 15.794 3.545.861
Materijalna imovina 311.453 321.140 66.363 29.331 79.345
Financijska imovina - - - 958 767
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.926.116 2.113.545 2.440.247 3.241.439 3.813.639
Potraživanja 901.231 978.932 593.882 851.932 1.300.902
Financijska imovina 24.991 52.040 22.352 3.040 22.881
Novac u banci i blagajni 615.169 616.045 980.556 991.561 836.512
Ukupno aktiva 2.280.439 2.468.530 2.555.448 3.343.581 7.535.342
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 39.652.760 45.070.412 46.570.324 47.119.576 75.749.647
Poslovni prihodi 39.610.940 45.037.288 46.256.448 46.903.096 75.593.609
Poslovni rashodi 35.361.308 39.866.268 37.287.568 41.818.000 73.031.544
Financijski prihodi 41.823 33.126 313.873 216.477 156.038
Financijski rashodi 181.850 123.603 422.157 128.135 1.273.678
Ukupni rashodi 35.543.156 39.989.872 37.709.728 41.946.136 74.305.222
Dobit ili gubitak razdoblja 3.378.854 4.128.293 7.341.282 4.220.385 347.937
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.109.605 5.080.543 8.860.597 5.173.437 1.444.425
Porez na dobit 730.751 952.250 1.519.315 953.052 1.096.488
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.669.650 2.674.636 687.019 347.219 27.319.907
Nematerijalna imovina 323.000 255.000 187.000 119.000 26.716.296
Materijalna imovina 2.346.650 2.419.636 500.019 221.000 597.825
Financijska imovina - - - 7.219 5.786
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 14.512.322 15.924.507 18.386.048 24.422.628 28.733.865
Potraživanja 6.790.327 7.375.770 4.474.609 6.418.888 9.801.652
Financijska imovina 188.300 392.102 168.416 22.911 172.400
Novac u banci i blagajni 4.634.997 4.641.597 7.388.005 7.470.919 6.302.703
Ukupno aktiva 17.181.972 18.599.144 19.254.028 25.192.216 56.775.039

TAPESS, društvo za trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću Kastav