TANGAR, d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge

TANGAR, d.o.o.

Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
HRK 2020 2021
Prihodi 1,16M 2,06M
Dobit (neto) -17,5k 508,3k
Imovina 8,73M 8,40M
Zaposleni 4 6
Prosječna plaća 2,94k 2,66k

Vlasnici i uprava

Ljiljana Tangar član društva
Karmen Čavala član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,87M 3,48M 2,34M 1,16M 2,06M
Poslovni prihodi 1,87M 3,47M 2,34M 1,16M 2,06M
Poslovni rashodi 1,68M 1,74M 1,84M 1,09M 1,51M
Financijski prihodi 1,31k 1,37k 1,69k 881 622
Financijski rashodi 263,7k 154,1k 101,9k 92,7k 43,1k
Ukupni rashodi 1,94M 1,89M 1,94M 1,18M 1,55M
Dobit ili gubitak razdoblja -70,2k 1,58M 403,0k -17,5k 508,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -70,2k 1,58M 403,0k -17,5k 508,3k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 8,32M 8,03M 7,74M 7,54M 7,35M
Nematerijalna imovina 855 315 - - -
Materijalna imovina 8,32M 8,02M 7,74M 7,54M 7,35M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,44M 1,38M 1,29M 1,18M 1,05M
Potraživanja 427,8k 345,2k 250,8k 215,3k 202,9k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 29,1k 14,6k 17,5k 40,9k 20,4k
Ukupno aktiva 9,77M 9,41M 9,04M 8,73M 8,40M