SYSTEMCOM d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1993. godine

Kontakt

Ulica Petra Kružića 4
Zagreb

☎ +385 1 2335 880

 

OIB43950963671

MBS080361632

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 1,05M 8,68M
Dobit (neto) -16,8k -3,24M
Imovina 13,2M 501,2k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 6,02k 6,16k
2020 2021
Prihodi 140,1k 1,15M
Dobit (neto) -2,24k -430,0k
Imovina 1,76M 66,5k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 799 818

Vlasnici i uprava

Damir Vuk član društva, direktor
Igor Toš član društva
Melita Petrin član društva
Srebrenka Ursić član društva, prokurist
Željko Jakopović član društva

SYSTEMCOM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,77M 1,40M 1,14M 1,05M 8,68M
Poslovni prihodi 1,76M 1,40M 1,14M 1,05M 8,67M
Poslovni rashodi 5,84M 3,10M 1,02M 1,06M 11,9M
Financijski prihodi 2,51k 1,48k 1,19k 4,29k 520
Financijski rashodi 62,6k 23,9k 10,3k 6,32k 4,18k
Ukupni rashodi 5,90M 3,12M 1,03M 1,07M 11,9M
Dobit ili gubitak razdoblja -4,13M -1,72M 90,5k -16,8k -3,24M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -4,13M -1,72M 108,3k -14,1k -3,24M
Porez na dobit - - 17,7k 2,74k -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 14,7M 13,1M 13,1M 13,0M 310,8k
Nematerijalna imovina 12,8M 12,7M 12,7M 12,7M 241,9k
Materijalna imovina 3,92k 244,2k 185,5k 126,9k 68,3k
Financijska imovina 16,0k 725 550 730 535
Potraživanja 1,95M 139,2k 138,9k 138,9k -
Kratkotrajna imovina 303,6k 330,7k 326,6k 238,3k 190,3k
Potraživanja 149,1k 60,4k 96,0k 49,4k 45,7k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 146,6k 264,7k 224,9k 183,2k 137,2k
Ukupno aktiva 15,0M 13,5M 13,4M 13,2M 501,2k

SYSTEMCOM d.o.o. planiranje, informatika, usluge i trgovina Zagreb