SVILAJA - ALPE d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Bosančica 16
Podstrana

OIB88341265903

MBS060141681

2018 2019
Prihodi - 245
Dobit (neto) −4.954 −151
Imovina 1.320 1.125
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2018 2019
Prihodi - 1.850
Dobit (neto) −37.331 −1.143
Imovina 9.947 8.482
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

SVILAJA - ALPE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 19.628 14.830 2.291 - 245
Poslovni prihodi 19.628 14.828 2.291 - 245
Poslovni rashodi 14.951 24.699 6.480 4.954 397
Financijski prihodi - 2 - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 14.951 24.699 6.480 4.954 397
Dobit ili gubitak razdoblja 3.741 −9.868 −4.188 −4.954 −151
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.677 −9.868 −4.188 −4.954 −151
Porez na dobit 935 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 24.600 20.284 4.695 1.320 1.125
Potraživanja 17.372 12.097 - 366 366
Financijska imovina - - - - 679
Novac u banci i blagajni 2.715 5.823 2.273 954 80
Ukupno aktiva 24.600 20.284 4.695 1.320 1.125
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 147.893 111.743 17.267 - 1.850
Poslovni prihodi 147.893 111.727 17.267 - 1.850
Poslovni rashodi 112.651 186.095 48.829 37.331 2.993
Financijski prihodi - 16 - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 112.651 186.095 48.829 37.331 2.993
Dobit ili gubitak razdoblja 28.194 −74.352 −31.562 −37.331 −1.143
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 35.242 −74.352 −31.562 −37.331 −1.143
Porez na dobit 7.048 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 185.352 152.830 35.382 9.947 8.482
Potraživanja 130.892 91.151 - 2.758 2.758
Financijska imovina - - - - 5.121
Novac u banci i blagajni 20.461 43.877 17.128 7.189 603
Ukupno aktiva 185.352 152.830 35.382 9.947 8.482

SVILAJA - ALPE, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i usluge Podstrana