SUPPLY d.o.o. za prijevoz i usluge u stečaju

SUPPLY d.o.o. u stečaju

Cestovni prijevoz robe • osnovano 2014. godine

Kontakt

Bencekovićeva 29
Zagreb

OIB37335101028

MBS080938583

HRK 2015 2016
Prihodi 1,78M 10,0M
Dobit (neto) 136,8k 93,3k
Imovina 2,82M 4,83M
Zaposleni 2 113
Prosječna plaća 3,95k 1,30k

Vlasnici i uprava

Josip Varešković jedini član d.o.o.
Sabina Lalić stečajni upravitelj
HRK 2014 2015 2016
Ukupni prihodi - 1,78M 10,0M
Poslovni prihodi - 1,78M 10,0M
Poslovni rashodi 13,6k 1,60M 9,87M
Financijski prihodi - - 12,7k
Financijski rashodi - 8,96k 29,9k
Ukupni rashodi 13,6k 1,61M 9,90M
Dobit ili gubitak razdoblja -13,6k 136,8k 93,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -13,6k 169,7k 130,7k
Porez na dobit - 32,8k 37,3k
HRK 2014 2015 2016
Dugotrajna imovina - 492,9k 3,57M
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina - 492,9k 3,57M
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 524 2,32M 1,12M
Potraživanja - 253,2k 589,1k
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 524 2,07M 535,4k
Ukupno aktiva 524 2,82M 4,83M