STUDIO ANDRIJA ZIDAR d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Rudiščaki 28
Dugo Selo

☎ +385 1 2751 188

 

OIB41501474765

MBS080691155

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 23.985 32.317
Dobit (neto) −6.844 5.938
Imovina 9.312 5.169
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 1.094 783
2021 2022
Prihodi 180.716 243.495
Dobit (neto) −51.571 44.746
Imovina 70.168 38.952
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 8.243 5.906

Vlasnici i uprava

Andrija Zidar jedini osnivač d.o.o, direktor

STUDIO ANDRIJA ZIDAR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 29.433 32.843 28.901 23.985 32.317
Poslovni prihodi 29.433 32.843 28.901 22.988 32.306
Poslovni rashodi 25.322 30.300 31.215 30.829 26.378
Financijski prihodi - - - 996 11
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 25.322 30.300 31.215 30.829 26.378
Dobit ili gubitak razdoblja 3.799 2.027 −2.314 −6.844 5.938
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.111 2.543 −2.314 −6.844 5.938
Porez na dobit 311 515 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 10.316 7.502 4.689 1.875 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 10.316 7.502 4.689 1.875 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.365 12.990 10.288 7.437 5.169
Potraživanja 3.829 7.253 5.449 939 3.277
Financijska imovina 4.485 4.485 4.485 4.485 637
Novac u banci i blagajni 50 1.250 352 735 1.255
Ukupno aktiva 18.681 20.492 14.977 9.312 5.169
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 221.765 247.460 217.761 180.716 243.495
Poslovni prihodi 221.765 247.460 217.761 173.210 243.410
Poslovni rashodi 190.790 228.297 235.196 232.287 198.749
Financijski prihodi - - - 7.506 85
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 190.790 228.297 235.196 232.287 198.749
Dobit ili gubitak razdoblja 28.628 15.279 −17.435 −51.571 44.746
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 30.975 19.163 −17.435 −51.571 44.746
Porez na dobit 2.347 3.884 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 77.727 56.529 35.331 14.132 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 77.727 56.529 35.331 14.132 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 63.031 97.875 77.518 56.036 38.952
Potraživanja 28.853 54.653 41.062 7.082 24.695
Financijska imovina 33.797 33.797 33.797 33.797 4.800
Novac u banci i blagajni 381 9.425 2.659 5.542 9.457
Ukupno aktiva 140.758 154.404 112.849 70.168 38.952

STUDIO ANDRIJA ZIDAR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Dugo Selo