STUDIO ANDRIJA ZIDAR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

STUDIO ANDRIJA ZIDAR d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 2009. godine

Kontakt

Ulica Rudiščaki 28
Dugo Selo

☎ +385 1 2751 188

 

OIB41501474765

MBS080691155

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 217,7k 180,7k
Dobit (neto) -17,4k -51,5k
Imovina 112,8k 70,1k
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 3,82k 8,24k

Vlasnici i uprava

Andrija Zidar jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 222,6k 221,7k 247,4k 217,7k 180,7k
Poslovni prihodi 218,4k 221,7k 247,4k 217,7k 173,2k
Poslovni rashodi 186,9k 190,7k 228,2k 235,1k 232,2k
Financijski prihodi 4,22k - - - 7,50k
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 186,9k 190,7k 228,2k 235,1k 232,2k
Dobit ili gubitak razdoblja 35,7k 28,6k 15,2k -17,4k -51,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 35,7k 30,9k 19,1k -17,4k -51,5k
Porez na dobit - 2,34k 3,88k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 98,9k 77,7k 56,5k 35,3k 14,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 98,9k 77,7k 56,5k 35,3k 14,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 39,0k 63,0k 97,8k 77,5k 56,0k
Potraživanja 1,35k 28,8k 54,6k 41,0k 7,08k
Financijska imovina 33,7k 33,7k 33,7k 33,7k 33,7k
Novac u banci i blagajni 3,86k 381 9,42k 2,65k 5,54k
Ukupno aktiva 137,9k 140,7k 154,4k 112,8k 70,1k