STROJOPROMET d.o.o. servis, trgovina i dorada robe

STROJOPROMET d.o.o.

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama • osnovano 1989. godine

Kontakt

Zagrebačka ulica 6
Šenkovec

☎ +385 1 3440 284

 

OIB97994010225

MBS080138224

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 557,5M 782,0M
Dobit (neto) 31,5M 107,3M
Imovina 424,7M 607,2M
Zaposleni 216 212
Prosječna plaća 5,81k 6,13k

Vlasnici i uprava

Aleksandar Kraljić član društva, direktor
Nada Kraljić član društva, prokurist
Stjepan Kraljić član društva, prokurist
Žan Kraljić član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 662,4M 675,4M 587,6M 557,5M 782,0M
Poslovni prihodi 650,8M 648,5M 579,8M 551,8M 760,2M
Poslovni rashodi 637,3M 657,3M 547,0M 515,7M 653,0M
Financijski prihodi 11,5M 26,8M 7,74M 5,67M 21,8M
Financijski rashodi 4,76M 4,78M 2,34M 3,25M 2,08M
Ukupni rashodi 642,1M 662,0M 549,3M 518,9M 655,1M
Dobit ili gubitak razdoblja 16,5M 8,58M 31,3M 31,5M 107,3M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20,2M 13,3M 38,2M 38,5M 126,8M
Porez na dobit 3,71M 4,78M 6,88M 6,98M 19,4M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 123,6M 126,0M 132,9M 171,8M 219,9M
Nematerijalna imovina 2,80k 577 577 62,5M 73,8M
Materijalna imovina 22,6M 23,1M 27,9M 31,4M 55,7M
Financijska imovina 100,9M 56,4M 57,1M 77,8M 90,4M
Potraživanja - 46,4M 47,9M - -
Kratkotrajna imovina 263,1M 240,0M 263,8M 252,8M 387,2M
Potraživanja 163,1M 132,2M 159,0M 157,0M 225,0M
Financijska imovina 1,55M 4,54M 14,1M 11,8M 13,9M
Novac u banci i blagajni 4,13M 10,5M 3,57M 1,24M 1,37M
Ukupno aktiva 386,8M 366,0M 396,8M 424,7M 607,2M