STRATEGIJA-DETALJI d.o.o. u likvidaciji

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože • osnovano 2000. godine

Kontakt

Savska cesta 196
Zagreb

OIB46818725718

MBS080339133

2009 2010
Prihodi 210,2k 384,1k
Dobit (neto) 2,52k 12,4k
Imovina 388,4k 320,3k
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 1,55k 1,70k
2009 2010
Prihodi 27,9k 50,9k
Dobit (neto) 335 1,64k
Imovina 51,5k 42,5k
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 206 225

Vlasnici i uprava

Roman Brindl jedini osnivač d.o.o., likvidator

STRATEGIJA-DETALJI d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

2008 2009 2010
Ukupni prihodi 145,3k 210,2k 384,1k
Poslovni prihodi 145,3k 210,2k 384,1k
Poslovni rashodi 139,6k 207,0k 368,5k
Financijski prihodi - - -
Financijski rashodi - - -
Ukupni rashodi 139,6k 207,0k 368,5k
Dobit ili gubitak razdoblja 4,55k 2,52k 12,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5,69k 3,16k 15,5k
Porez na dobit 1,14k 632 3,10k
2008 2009 2010
Dugotrajna imovina 24,5k 20,8k 16,7k
Nematerijalna imovina 11,3k 10,9k 10,4k
Materijalna imovina 13,2k 9,87k 6,20k
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 371,2k 367,6k 303,6k
Potraživanja 25,2k 29,4k -
Financijska imovina - - 6,03k
Novac u banci i blagajni 247,3k 215,9k 113,7k
Ukupno aktiva 395,8k 388,4k 320,3k

STRATEGIA-DETALJI d.o.o. za trgovinu i usluge u likvidaciji Zagreb