STOŠIĆ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju

STOŠIĆ d.o.o. u stečaju

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom • osnovano 2003. godine

Kontakt

Stankovo 11
Jastrebarsko

☎ +385 1 6284 251

 

OIB38260577657

MBS080463943

HRK 2019 2020
Prihodi 558,7k 654,1k
Dobit (neto) 2,12k 112,5k
Imovina 787,0k 775,5k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 5,87k 3,84k
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 132,5k 182,7k 299,2k 558,7k 654,1k
Poslovni prihodi 132,5k 182,7k 299,2k 558,7k 654,1k
Poslovni rashodi 186,1k 291,3k 352,0k 542,8k 541,3k
Financijski prihodi 6 - - - -
Financijski rashodi 15,1k 1,85k 46 13,7k 309
Ukupni rashodi 201,2k 293,2k 352,1k 556,6k 541,6k
Dobit ili gubitak razdoblja -68,7k -110,5k -52,8k 2,12k 112,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -68,7k -110,5k -52,8k 2,12k 112,5k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina 779,7k 721,8k 716,5k 700,9k 615,0k
Nematerijalna imovina 705,0k 705,0k 705,0k 700,9k 615,0k
Materijalna imovina 74,6k 16,8k 11,5k - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21,6k 21,4k 27,4k 86,0k 160,4k
Potraživanja 21,6k 10,3k 14,2k 86,0k 160,2k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - 11,1k 13,2k 38 206
Ukupno aktiva 801,4k 743,3k 744,0k 787,0k 775,5k