STOLJETNI HRAST, d.o.o.

Piljenje i blanjanje drva

Kontakt

Grabovac centar 184
Grabovac

☎ +385 21 346 611

 

OIB65718913501

MBS060147679

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 20,5k 105,0k
Dobit (neto) -889 35,9k
Imovina 137,0k 151,0k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 400 557
2020 2021
Prihodi 2,72k 13,9k
Dobit (neto) -117 4,76k
Imovina 18,1k 20,0k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 53 73

Vlasnici i uprava

Branka Roščić član društva
Marko Roščić član uprave

STOLJETNI HRAST, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi - 22,7k 44,8k 20,5k 105,0k
Poslovni prihodi - 22,7k 44,8k 20,5k 104,4k
Poslovni rashodi 21,9k 25,4k 38,7k 20,9k 66,9k
Financijski prihodi - - 21 18 670
Financijski rashodi - 5 24 504 213
Ukupni rashodi 21,9k 25,4k 38,7k 21,4k 67,2k
Dobit ili gubitak razdoblja -21,9k -2,68k 6,07k -889 35,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -21,9k -2,68k 6,07k -889 37,8k
Porez na dobit - - - - 1,94k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 68,8k 65,0k 58,7k 52,5k 28,7k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 68,8k 65,0k 58,7k 52,5k 28,7k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 85,0k 90,0k 98,7k 84,5k 122,2k
Potraživanja 2,05k - 3,92k - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4,82k 9,84k 14,6k 4,32k 34,1k
Ukupno aktiva 153,8k 155,0k 157,5k 137,0k 151,0k

STOLJETNI HRAST, d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i preradu drva, uvoz-izvoz Grabovac

Drugi posjetitelji su još tražili...