STILUM, vl. Katarina Skelin

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2019. godine

Vlasnici i uprava

Katarina Skelin vlasnik obrta