"STIL" krojački obrt vl. Dragica Petrović, vl. Dragica Petrović

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 1997. godine

Vlasnici i uprava

Dragica Petrović vlasnik obrta