ŠPREM-AMARENA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.449.943 2.239.264
Dobit (neto) 10.960 −65.361
Imovina 2.895.273 2.783.864
Zaposleni 24 24
Prosječna plaća 557 627
2021 2022
Prihodi 18.459.100 16.871.739
Dobit (neto) 82.580 −492.469
Imovina 21.814.438 20.975.025
Zaposleni 24 24
Prosječna plaća 4.199 4.731

Vlasnici i uprava

Gabro Šprem član društva, direktor
Kristijan Pintarić član društva

ŠPREM-AMARENA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.890.656 1.881.130 1.695.406 2.449.943 2.239.264
Poslovni prihodi 1.852.744 1.870.403 1.687.797 2.443.778 2.224.926
Poslovni rashodi 1.859.873 1.845.396 1.650.622 2.416.616 2.280.286
Financijski prihodi 37.911 10.727 7.609 6.165 14.338
Financijski rashodi 22.509 27.811 21.449 15.521 24.339
Ukupni rashodi 1.882.383 1.873.207 1.672.071 2.432.138 2.304.626
Dobit ili gubitak razdoblja 4.705 3.405 22.857 10.960 −65.361
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8.273 7.923 23.335 17.805 −65.361
Porez na dobit 3.567 4.517 478 6.844 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 965.412 871.968 730.286 865.777 776.120
Nematerijalna imovina 1.297 968 439 24.802 19.670
Materijalna imovina 957.811 870.999 729.847 840.975 756.450
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 6.303 - - - -
Kratkotrajna imovina 2.026.500 2.009.004 1.940.109 2.029.495 2.003.649
Potraživanja 724.461 697.079 669.656 808.891 497.216
Financijska imovina 163.158 89.696 43.246 49.127 89.961
Novac u banci i blagajni 108.446 92.066 63.500 98.044 20.361
Ukupno aktiva 2.991.912 2.880.973 2.670.396 2.895.273 2.783.864
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 14.245.148 14.173.381 12.774.043 18.459.100 16.871.739
Poslovni prihodi 13.959.502 14.092.554 12.716.708 18.412.648 16.763.708
Poslovni rashodi 14.013.217 13.904.139 12.436.612 18.208.000 17.180.821
Financijski prihodi 285.646 80.827 57.335 46.451 108.031
Financijski rashodi 169.598 209.542 161.612 116.947 183.387
Ukupni rashodi 14.182.815 14.113.681 12.598.224 18.324.948 17.364.208
Dobit ili gubitak razdoblja 35.456 25.661 172.217 82.580 −492.469
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 62.333 59.700 175.819 134.152 −492.469
Porez na dobit 26.877 34.039 3.602 51.572 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.273.902 6.569.845 5.502.344 6.523.204 5.847.681
Nematerijalna imovina 9.777 7.298 3.311 186.871 148.208
Materijalna imovina 7.216.630 6.562.547 5.499.033 6.336.333 5.699.473
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 47.495 - - - -
Kratkotrajna imovina 15.268.667 15.136.846 14.617.757 15.291.234 15.096.498
Potraživanja 5.458.457 5.252.142 5.045.524 6.094.594 3.746.278
Financijska imovina 1.229.316 675.816 325.842 370.152 677.816
Novac u banci i blagajni 817.092 693.674 478.442 738.715 153.413
Ukupno aktiva 22.542.568 21.706.692 20.120.100 21.814.438 20.975.025

ŠPREM-AMARENA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Ivanec