SPM-FLOWER d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 3.457.653 3.859.891
Dobit (neto) 38.314 34.070
Imovina 1.104.252 1.288.165
Zaposleni 29 29
Prosječna plaća 504 541
2021 2022
Prihodi 26.051.688 29.082.353
Dobit (neto) 288.684 256.705
Imovina 8.319.987 9.705.684
Zaposleni 29 29
Prosječna plaća 3.799 4.077

Vlasnici i uprava

Božena Šprem jedini osnivač d.o.o, direktor

SPM-FLOWER d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.184.870 2.658.510 2.365.459 3.457.653 3.859.891
Poslovni prihodi 2.179.354 2.655.089 2.355.808 3.454.683 3.851.805
Poslovni rashodi 2.132.482 2.599.837 2.326.289 3.376.611 3.779.065
Financijski prihodi 5.516 3.420 9.650 2.969 8.086
Financijski rashodi 39.249 46.626 28.486 42.727 38.915
Ukupni rashodi 2.171.732 2.646.464 2.354.776 3.419.338 3.817.981
Dobit ili gubitak razdoblja 13.137 10.121 10.683 38.314 34.070
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13.137 12.045 10.683 38.314 41.910
Porez na dobit - 1.924 - - 7.839
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 19.958 22.602 23.396 78.077 77.012
Nematerijalna imovina - - - 44.338 43.845
Materijalna imovina 19.958 22.602 23.396 33.738 33.167
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.099.784 1.099.927 1.085.758 1.025.454 1.210.432
Potraživanja 386.045 321.286 447.704 359.191 199.635
Financijska imovina 4.477 - - - -
Novac u banci i blagajni 32.782 68.095 44.132 63.881 90.601
Ukupno aktiva 1.123.261 1.122.693 1.109.154 1.104.252 1.288.165
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.461.905 20.030.544 17.822.556 26.051.688 29.082.353
Poslovni prihodi 16.420.344 20.004.772 17.749.840 26.029.316 29.021.426
Poslovni rashodi 16.067.193 19.588.472 17.527.428 25.441.076 28.473.372
Financijski prihodi 41.561 25.771 72.715 22.373 60.927
Financijski rashodi 295.729 351.311 214.633 321.927 293.209
Ukupni rashodi 16.362.922 19.939.784 17.742.060 25.763.004 28.766.581
Dobit ili gubitak razdoblja 98.983 76.263 80.496 288.684 256.705
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 98.983 90.760 80.496 288.684 315.772
Porez na dobit - 14.497 - - 59.067
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 150.380 170.296 176.279 588.273 580.250
Nematerijalna imovina - - - 334.069 330.353
Materijalna imovina 150.380 170.296 176.279 254.204 249.897
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.286.324 8.287.405 8.180.644 7.726.287 9.120.007
Potraživanja 2.908.663 2.420.731 3.373.232 2.706.332 1.504.152
Financijska imovina 33.738 - - - -
Novac u banci i blagajni 246.999 513.066 332.515 481.315 682.635
Ukupno aktiva 8.463.212 8.458.931 8.356.923 8.319.987 9.705.684

SPM-FLOWER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju Ivanec