SPLIT PARKING d.o.o.

Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

R. Boškovića 28
Split

☎ +385 21 470 110

 

OIB90551978160

MBS060009723

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 6.455.507 7.175.372
Dobit (neto) 478.484 706.172
Imovina 5.798.934 14.387.045
Zaposleni 192 189
Prosječna plaća 854 900
2021 2022
Prihodi 48.639.024 54.062.846
Dobit (neto) 3.605.141 5.320.659
Imovina 43.692.072 108.399.194
Zaposleni 192 189
Prosječna plaća 6.435 6.787

Vlasnici i uprava

Goran Leutar predsjednik nadzornog odbora
Inoslav Nazor zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ivan Delić član nadzornog odbora
Mladen Zec član nadzornog odbora
Tomislav Samac član nadzornog odbora
Grad Split član društva
Davor Matošić član uprave

SPLIT PARKING d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.482.151 7.178.109 5.540.881 6.455.507 7.175.372
Poslovni prihodi 6.451.433 7.149.822 5.508.866 6.437.704 7.144.413
Poslovni rashodi 5.830.489 6.198.963 5.907.910 5.935.001 6.276.532
Financijski prihodi 30.718 28.287 32.014 17.803 30.959
Financijski rashodi 11.395 9.064 6.001 24.589 37.855
Ukupni rashodi 5.841.884 6.208.027 5.913.911 5.959.590 6.314.388
Dobit ili gubitak razdoblja 523.116 799.900 −373.030 478.484 706.172
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 640.266 970.082 −373.030 495.917 860.984
Porez na dobit 117.149 170.181 - 17.433 154.811
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.607.647 855.968 2.596.098 3.296.070 2.996.604
Nematerijalna imovina 317.001 225.981 236.789 1.940.210 1.786.463
Materijalna imovina 494.309 629.986 2.359.309 1.355.859 1.209.587
Financijska imovina 796.336 - - - 553
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.192.195 2.758.678 3.379.009 2.426.724 11.332.819
Potraživanja 493.836 413.377 585.886 421.819 335.503
Financijska imovina - 796.336 - - -
Novac u banci i blagajni 695.176 1.543.710 2.788.197 1.995.599 10.986.750
Ukupno aktiva 2.827.408 3.674.745 6.093.401 5.798.934 14.387.045
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 48.839.768 54.083.468 41.747.768 48.639.024 54.062.846
Poslovni prihodi 48.608.324 53.870.336 41.506.552 48.504.888 53.829.583
Poslovni rashodi 43.929.820 46.706.088 44.513.148 44.717.268 47.290.532
Financijski prihodi 231.445 213.132 241.216 134.139 233.263
Financijski rashodi 85.858 68.297 45.217 185.266 285.226
Ukupni rashodi 44.015.680 46.774.384 44.558.368 44.902.532 47.575.758
Dobit ili gubitak razdoblja 3.941.425 6.026.849 −2.810.598 3.605.141 5.320.659
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.824.089 7.309.085 −2.810.598 3.736.493 6.487.088
Porez na dobit 882.664 1.282.236 - 131.352 1.166.429
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.112.823 6.449.293 19.560.306 24.834.240 22.577.914
Nematerijalna imovina 2.388.449 1.702.656 1.784.089 14.618.518 13.460.108
Materijalna imovina 3.724.374 4.746.637 17.776.216 10.215.723 9.113.634
Financijska imovina 6.000.000 - - - 4.172
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.982.595 20.785.264 25.459.150 18.284.152 85.387.129
Potraživanja 3.720.813 3.114.590 4.414.365 3.178.197 2.527.852
Financijska imovina - 6.000.000 - - -
Novac u banci i blagajni 5.237.808 11.631.090 21.007.676 15.035.845 82.779.669
Ukupno aktiva 21.303.112 27.687.372 45.910.732 43.692.072 108.399.194

SPLIT PARKING d.o.o. za komunalne usluge Split