SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o.

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dolenica 20
Donji Stupnik

☎ +385 1 6500 007

 

OIB35577665151

MBS080622381

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.623.313 3.690.646
Dobit (neto) 92.634 134.306
Imovina 1.951.069 3.183.920
Zaposleni 31 28
Prosječna plaća 737 795
2021 2022
Prihodi 19.765.354 27.807.175
Dobit (neto) 697.952 1.011.931
Imovina 14.700.330 23.989.249
Zaposleni 31 28
Prosječna plaća 5.555 5.996

Vlasnici i uprava

SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.518.514 2.450.441 3.025.105 2.623.313 3.690.646
Poslovni prihodi 2.511.582 2.438.377 3.016.211 2.616.692 3.682.941
Poslovni rashodi 2.382.778 2.306.485 2.907.636 2.497.635 3.501.160
Financijski prihodi 6.932 12.063 8.893 6.621 7.705
Financijski rashodi 10.720 10.952 12.255 9.641 22.011
Ukupni rashodi 2.393.499 2.317.437 2.919.891 2.507.276 3.523.171
Dobit ili gubitak razdoblja 96.592 104.345 97.110 92.634 134.306
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 125.015 133.003 105.213 116.036 167.474
Porez na dobit 28.422 28.658 8.102 23.402 33.168
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 82.940 98.540 80.651 189.214 171.815
Nematerijalna imovina 5.893 2.585 2.309 2.309 2.309
Materijalna imovina 76.448 95.356 77.743 186.306 168.836
Financijska imovina 598 598 598 598 669
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.463.617 1.455.219 1.394.565 1.759.042 2.991.341
Potraživanja 768.282 762.769 640.589 684.046 2.190.193
Financijska imovina 218.959 285.649 219.252 250.609 283.458
Novac u banci i blagajni 67.233 2.735 110.778 364.507 64.224
Ukupno aktiva 1.557.144 1.561.755 1.480.620 1.951.069 3.183.920
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 18.975.748 18.462.850 22.792.654 19.765.354 27.807.175
Poslovni prihodi 18.923.516 18.371.954 22.725.644 19.715.468 27.749.119
Poslovni rashodi 17.953.044 17.378.216 21.907.588 18.818.436 26.379.492
Financijski prihodi 52.230 90.896 67.010 49.887 58.056
Financijski rashodi 80.777 82.518 92.337 72.641 165.846
Ukupni rashodi 18.033.820 17.460.732 21.999.924 18.891.076 26.545.338
Dobit ili gubitak razdoblja 727.778 786.191 731.678 697.952 1.011.931
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 941.927 1.002.117 792.729 874.277 1.261.837
Porez na dobit 214.149 215.926 61.051 176.325 249.906
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 624.918 742.451 607.666 1.425.633 1.294.543
Nematerijalna imovina 44.406 19.477 17.400 17.400 17.400
Materijalna imovina 576.002 718.464 585.756 1.403.723 1.272.101
Financijska imovina 4.510 4.510 4.510 4.510 5.042
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11.027.623 10.964.355 10.507.351 13.253.504 22.538.262
Potraživanja 5.788.621 5.747.088 4.826.519 5.153.950 16.502.015
Financijska imovina 1.649.752 2.152.223 1.651.958 1.888.219 2.135.719
Novac u banci i blagajni 506.570 20.611 834.664 2.746.380 483.897
Ukupno aktiva 11.732.305 11.767.047 11.155.734 14.700.330 23.989.249

SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu Donji Stupnik