Sparks & Pure Dynamics j.d.o.o.

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo • osnovano 2014. godine

Kontakt

Čeminačka 58
Grabovac

☎ +385 91 538 5058

 

OIB41304378677

MBS030141783

2020 2021
Prihodi 114,3k 97,9k
Dobit (neto) 34,5k 28,1k
Imovina 354,9k 382,2k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 15,1k 12,9k
Dobit (neto) 4,59k 3,73k
Imovina 47,1k 50,7k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Danijel Hanžek jedini član j.d.o.o, direktor

Sparks & Pure Dynamics j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 137,3k 183,1k 73,5k 114,3k 97,9k
Poslovni prihodi 131,3k 174,6k 64,7k 104,8k 80,8k
Poslovni rashodi 25,5k 74,0k 47,0k 75,0k 66,1k
Financijski prihodi 6,04k 8,49k 8,84k 9,53k 17,0k
Financijski rashodi - 1,55k - - 524
Ukupni rashodi 25,5k 75,5k 47,0k 75,0k 66,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 98,3k 94,6k 23,3k 34,5k 28,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 111,7k 107,5k 26,5k 39,3k 31,2k
Porez na dobit 13,4k 12,9k 3,18k 4,71k 3,12k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,76k 275,6k 272,7k 302,4k 320,6k
Nematerijalna imovina - 2,90k 2,90k 2,90k 6,30k
Materijalna imovina 7,76k 44,3k 32,8k 28,6k 34,8k
Financijska imovina - 228,4k 236,9k 270,9k 279,4k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 205,7k 24,6k 46,6k 52,4k 61,5k
Potraživanja 30,8k 19,7k 37,8k 50,8k 37,2k
Financijska imovina 174,2k - 7,13k 1,17k 15,1k
Novac u banci i blagajni 681 4,90k 73 151 5,87k
Ukupno aktiva 213,5k 300,3k 319,4k 354,9k 382,2k

Sparks & Pure Dynamics jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Grabovac